Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Amsterdam, 13 november 2006

Protestactie met verkiezingsposters tegen minister Kamp

Vanavond ­ maandag 13 november ­ zal in de Balie in Amsterdam om 20.00 uur een debat plaatsvinden over 'slagveld Afghanistan' met onder anderen minister Kamp van Defensie. Actievoerders vanuit coalitie Stop de Oorlog zullen deze gelegenheid aangrijpen om hun protest te laten horen tegen de Nederlandse steun aan Bush en vinden het hoog tijd dat Kamp ­ net als zijn Amerikaanse collega Rumsfeld ­ opstapt.

Perswoordvoerder Hilde van der Zee:
'Net als Rumsfeld heeft Kamp de wereld voorgelogen over de oorlog tegen Irak. En ook op dit moment zelf nog doet hij het ons voorkomen alsof de Nederlandse troepen in Afghanistan bezig zijn met een "opbouwmissie" voor vrede en stabiliteit, zoals Rumsfeld steeds beweerde over de Amerikaanse troepen in Irak.
Maar inmiddels kan iedereen zien dat met Nederlandse steun het leven voor de Afghanen juist steeds gevaarlijker wordt gemaakt, en dat ook de levens van Nederlandse soldaten daarbij op het spel staan. Niet voor democratie of terrorismebestrijding, maar ten behoeve van Amerikaanse controle over het Midden-Oosten en de rest van de wereld.
Het is genoeg geweest met de Nederlandse steun aan deze leugenachtige oorlogspolitiek van Bush. Wat ons betreft rekenen we daarom volgende week tijdens de verkiezingen eindelijk af met het hele kabinet Balkenende dat hier de verantwoordelijkheid voor draagt.'

De actievoerders zullen vanavond vanaf 19.00 uur bij de Balie oproepen voor een 'Stem tegen de oorlog' en de troepenterugtrekking uit Afghanistan. Op de actie zijn dan ook grote verkiezingsposters met deze oproep beschikbaar, die vanuit coalitie Stop de Oorlog op dit moment over het hele land verspreid worden. De verkiezingsposter is te bestellen op de website www.stopoorlog.nl en blijkt inmiddels bijzonder populair.

Coalitie Stop de Oorlog is een samenwerkingsverband van moslims, joden, socialisten en vele anderen. Zij organiseerde eerder dit jaar onder anderen de demonstratie tegen de oorlog in Libanon op 22 juli, de demonstratie 'Breek met Bush' op 23 september en de landelijke conferentie 'Oorlog & Vrede' op 29 oktober in Felix Meritis.

Noot voor de pers (