Ingezonden persbericht


Kunsthal Rotterdam verwerft ¤ 100.000

De Kunsthal Rotterdam heeft voor het eerst in haar korte bestaan een omvangrijk legaat ontvangen. Het beleid van de Kunsthal om zich te richten op particuliere gelden is succesvol maar 'beperkte' zich tot nu toe tot giften die meestal aan tentoonstellingen waren gekoppeld. Vandaag ontving de Stichting Kunsthal Rotterdam een legaat van ¤ 100.000 om vrij te besteden. Heet is uitzonderlijk dat een jonge culturele instelling als de Kunsthal, die pas in 1992 opende, er nu al in geslaagd is om een vertrouwensrelatie op te bouwen met vermogende particulieren.

Sinds januari van dit jaar zijn de fiscale mogelijkheden van schenkingen en legaten aan algemeen nut beogende instellingen versoepeld. Wat in de ons omringende landen al langer gangbaar is, wordt nu ook in Nederland toegepast. De Kunsthal is verheugd dat deze ontwikkeling voor haar direct resultaat heeft. In tegenstelling tot andere culturele instellingen vormt subsidie bij de Kunsthal maar een bescheiden deel van de begroting. Meer dan tweederde van de inkomsten is afkomstig van de kaartopbrengst, sponsoring én in de toekomst van particuliere giften.

Voor de besteding van het legaat zijn nog geen vastomlijnde plannen. De Kunsthal zoekt naar een duurzame bestemming om het legaat in een keer 'op te maken'. Gedacht wordt aan een kunstopdracht aan een hedendaagse kunstenaar om een permanent werk te maken voor de Kunsthal.

Voor meer persinformatie en/of fotomateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de Kunsthal Rotterdam: Mariëtte Maaskant, tel: 010-4400323 / 06-14437789; Femke van der Stoep, tel: 010-4400321 / 06-24820655; fax: 010-4367152,

email: communicatie@kunsthal.nl

Bij publicatie graag vermelden: info 010-4400301, www.kunsthal.nl Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen 11.00 - 17.00 uur