Gemeente Utrecht


| |
|Datum: 23-10-2006                           |
|                                   |
|PRESENTATIE RAPPORT COMMISSIE SCHUTTE (ONDERZOEK TRAPONGEVAL UTRECHT) |
|                                   |
|OP 13 NOVEMBER 2006                          |
|                                   |
|De openbaarmaking van het rapport van de commissie Schutte (onderzoek |
|naar trapongeval Utrecht van 6 augustus jongstleden) vindt plaats op |
|maandag 13 november 2006 om 16.00 uur.                |
|                                   |
|Vrijdag jongstleden is bekend gemaakt dat de presentatie van het   |
|onderzoeksrapport van de commissie Schutte zou worden verschoven naar |
|een datum na het slotdebat in de gemeenteraad over de         |
|Programmabegroting 2007. De voorkeur van de voorzitters van de    |
|onderzoekscommissie en de gemeenteraad ging uit naar 10 november.   |
|Inmiddels is echter gebleken dat niet alle betrokkenen dan aanwezig  |
|kunnen zijn. Daarom is de presentatie vastgesteld op maandag 13    |
|november aanstaande.                         |
|Noot voor de media                          |
|                                   |
|Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pluup Bataille    |
|Telefoon 030 - 286 11 40                       |

---- --