Universiteit van Tilburg

maandag 13 november 2006, 14.15 uur, UvT Aula
Promotie Marina Velikova over data mining

Dankzij ICT komen er steeds meer en steeds grotere gegevensverzamelingen beschikbaar. Kunst is om uit deze grote verzamelingen nuttige informatie te extraheren, het zogenaamde data mining (data 'ontginning'). Computerwetenschapper Marina Velikova onderzocht en ontwikkelde in haar promotietijd modellen en algoritmen hiertoe. Zij keek vooral naar modellen met monotonierestrictie. Hier wordt gebruik gemaakt van kennis van de samenhang tussen bepaalde variabelen. Het is bijvoorbeeld redelijk te veronderstellen dat de vraagprijs van een huis toeneemt met de oppervlakte. Velikova concludeert dat het gebruiken van monotonierestricties kan leiden tot stabielere modellen die beter voorspellen en beter aansluiten bij de kennis van deskundigen. Promotores: prof.dr.ir. H.A.M. Daniels en prof.dr. J.P.C. Kleijnen; copromotor: dr. A.J. Feelders

Universiteit van Tilburg

Tel +31 (0) 13 466 2000 - E-mail persberichtuvt@uvt.nl