Gemeente Barneveld


Informatieavond Veller op 13 november

De planologische procedure start met een nieuw voorontwerp-bestemmingsplan Veller I. U bent van harte uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Deze vindt plaats op maandagavond 13 november vanaf 19.30 uur in het raadhuis. Vanaf 14 november ligt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage en u kunt tot en met 11 december uw reactie bij de gemeente kenbaar maken per brief, gericht aan het college of mondeling op afspraak via de heer S. Bakker, telefoon (0342) 495 464.Tijdens de avond zal het voorontwerp-bestemmingsplan worden gepresenteerd en kunt u vragen stellen. Gedurende de avond zal ook het definitieve inrichtingsplan voor de groenzone tussen Zuid III en Veller worden getoond. Dit inrichtingsplan is door het bureau Okra gemaakt in samenspraak met bewoners.

Het bureau Okra heeft zoals tijdens de laatste avond hierover is aangegeven het ontwerp nader uitgewerkt. Er zijn planten- en boomsoorten bepaald en er is overleg geweest met de collega's van Beheer Openbare Ruimte over het onderhoud van deze beplanting.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op maandag 13 november.

Project Veller Mutatiedatum 06/11/2006

Naar de vorige pagina