Gemeente Alkmaar


Persuitnodiging

Convenant Veilig Uitgaan in Alkmaar ondertekend

Maandag 13 november ondertekenen de burgemeester van Alkmaar, mevrouw Van Rossen, de voorzitter van de Horecabelangengroep Alkmaar (HBA), de heer Obdam en de vertegenwoordiger van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) de heer Steenis het vernieuwde convenant Veilig Uitgaan in Alkmaar.

Het convenant bevat een aantal maatregelen die bijdragen aan een veiliger uitgaansklimaat in de stad. De ondertekenende partijen vinden het belangrijk om samen te werken aan gezellig en veilig uitgaan. Zij zijn van mening dat alle partners daarin een belangrijke rol hebben en willen de aandacht daarop vestigen. Daarom zijn de maatregelen uit het vorige convenant tegen het licht gehouden en is besloten tot voortzetting van de afspraken en de samenwerking.

U bent van harte welkom op 13 november om 15.00u bij Heineken, Koraalstraat 9 te Alkmaar. Na de ondertekening is er gelegenheid voor het stellen van vragen tijdens het informele gedeelte met een hapje en een drankje.

De Hoofdofficier van Justitie, de heer mr. Streefland en districtschef van politie Noord-Holland Noord de heer van Hasselt hebben het convenant eerder al ondertekend omdat zij die dag verhinderd zijn.


---

Noot voor de pers:


- Een exemplaar van het te ondertekenen convenant is bijgevoegd.


-