Gemeente Tilburg

Datum 10 november 2006

Plaatsing zendmast voor mobiele telefonie
KPN bouwt zendmast op gemeentewerf Bredaseweg 47
Bezoekadres In de week van 13 november 2006 wordt een zendmast gebouwd voor mobiele telefonie Stadhuisplein 130 op de gemeentewerf aan Bredaseweg 470. In oktober 2005 heeft de gemeente een

bouwvergunning verleend aan KPN voor het bouwen van deze mast. Postadres

Postbus 90157 Nieuw beleid
5000 LL Tilburg Binnenkort spreekt de gemeenteraad zich uit over het te volgen beleid aangaande de

plaatsing van UMTS-masten in Tilburg. In afwachting van deze behandeling is met KPN Doorkiesnummer afgesproken dat de mast aan de Bredaseweg voorlopig alleen gebruikt mag worden voor 013 542 88 32 GSM. Of de gemeente aan KPN ook toestemming zal verlenen om de mast te gaan Faxnummer gebruiken voor UMTS hangt af van het collegebesluit en de discussie daarover in de 013 542 88 25 gemeenteraad.

Meer informatie

Voor meer informatie over het zendmastenbeleid kunt u contact opnemen met Liesbeth

Trip, afdeling Ruimtelijke Ordening. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 ­ 542 88

32 of per e-mail liesbeth.trip@tilburg.nl. Voor vragen over de mast aan de Bredaseweg

kunt u bellen naar Tineke de Hoop, projectleider Gebiedsteam West. Zij is te bereiken via

telefoonnummer 013 ­ 542 88 02 of per e-mail tineke.de.hoop@tilburg.nl.

Gebiedsontwikkeling Overigens vindt u ook veel informatie van de rijksoverheid over zendmasten op Gebiedsteams www.antennebureau.nl of www.antenneregister.nl.
Beheer Infrastructuur
---- --