HRA plan SP gooit woningmarkt definitief op slot

Woningmarktcijfers.nl

De SP komt er ruiterlijk voor uit. Elke bestaande of nieuwe koper met een hypotheek van meer dan 350.000 euro krijgt minder hypotheekrenteaftrek. Ruim 16% van alle in 2006 verkochte woningen heeft een koopsom boven de 320.000 euro.

Volgens directeur Leo van de Pas van woningmarktcijfers.nl krijgt een op de zes huiseigenaren alleen al om deze reden al te maken met een beperking. Daarnaast wordt de aftrek beperkt tot 42%. Iemand die een woning koopt van 400.000 euro en 450.000 euro hypotheek neemt, gaat 350 euro per maand meer betalen. De redenering van de SP en bijvoorbeeld ook van de PvdA dat hogere inkomens verhoudingsgewijs meer aftrek hebben is correct. Maar mensen die in een groter en duurder huis wonen betalen ook meer onroerend goed belasting, meer aan eigenwoningforfait, en meer aan onderhoud en energiekosten. Het overblijvende besteedbaar inkomen stijgt wel maar niet in dezelfde verhouding. Met de voorstellen van de SP kan het voorkomen dat iemand met een ministerssalaris van 120.000 euro en 600.000 euro hypotheek voor levensonderhoud net zo veel overhoudt als een starter met 33.000 euro inkomen en 150.000 euro hypotheek.

Het duurder prijssegment heeft het toch al niet gemakkelijk onder meer door de invoering van de bijleenregeling enkele jaren geleden. Van de jaarlijks verkochte woningen zijn 18.000 (9%) duurder dan 400.000 euro. In dit prijssegment staan momenteel echter 30.000 huizen te koop ( 20% van het totale woningaanbod) dus ruim oververtegenwoordigd. Het duurt normaal gesproken ruim 1,5 jaar om een dergelijke woning te verkopen en dat is iets dat makelaars niet graag zullen toegeven. Doorstromen was al niet gemakkelijk en dat wordt er met de plannen van de SP alleen maar moeilijker op. Het douceurtje voor de koopstarter is aardig, maar verliest elke glans door het duurder segment te laten stagneren. Minder transacties betekent een enorm verlies aan omzet, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven.

Heerlen, 13 november 2006,
Leo van de Pas, woningmarktdeskundige


---
Einde persbericht

---
Bijlage: www.woningmarktcijfers.nl/downloads/hypotheekvergelijking.pdf

Bronvermelding: Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.woningmarktcijfers.nl te vermelden.

Over Woningmarktcijfers.nl:
Woningmarktcijfers.nl is een onderdeel van Woonplein Limburg BV, de belangrijkste woonsite in Limburg. Woningmarktcijfers.nl is sinds enkele maanden online en is de eerste website waar zoveel informatie over de woningmarkt van elke gemeente in Nederland op een transparante manier aan woonconsument en marktpartijen wordt aangeboden. Wil men prijsontwikkelingen over een reeks van jaren zien (mogelijk vanaf 1993) dan dient hiervoor 1,30 euro per aanvraag te worden betaald. Gemeenten en provincies kunnen per woningtype worden vergeleken wat prijsontwikkeling en aantal woningtransacties betreft. Daarnaast kan een verdeling naar woningtype en prijssegment worden gemaakt.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Woningmarktcijfers.nl via het telefoonnummer: 045-4040250. Vraagt u dan naar Leo van de Pas.

Woonplein Limburg BV
Burg. De Hesselleplein 13
6411 CG Heerlen

T: +31 (0)45-4040250
F: +31 (0)45-4040252
E: info@woningmarktcijfers.nl / www.woningmarktcijfers.nl