Delhaize Groep


Delhaize Groep verkoopt Tsjechische activiteiten aan Rewe Groep

BRUSSEL, België 13 november 2006 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB, NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat zij een bindende overeenkomst heeft bereikt voor de verkoop van Delvita, haar Tsjechische dochteronderneming, aan de Duitse distributeur Rewe Groep, die in de Tsjechische Republiek de Billa-supermarkten en Penny Market-discountwinkels uitbaat, voor een bedrag van EUR 100 miljoen, onderworpen aan contractuele aanpassingen. Op 9 november, ter gelegenheid van de publicatie van haar resultaten van het derde kwartaal, had de Groep haar beslissing bekend gemaakt om de verkoop van haar Tsjechische activiteiten na te streven.

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, zegt: Enkele dagen geleden maakten wij de moeilijke beslissing bekend om onze Tsjechische activiteiten te verkopen, na een zorgvuldige evaluatie van hun bijdrage aan onze portefeuille en hun toekomstige vereisten. Vandaag zijn we tevreden te kunnen aankondigen dat wij een akkoord bereikt hebben met Rewe, aangezien wij ervan overtuigd zijn dat de combinatie van Delvita en Billa een sterke speler zal vormen in de competitieve Tsjechische markt en continuïteit en opportuniteiten zal bieden voor onze medewerkers in de nieuwe organisatie. Ik dank al onze Tsjechische collegas voor hun toewijding en wens hen het beste voor een succesvolle toekomst in hun nieuwe bedrijfsomgeving.

Delhaize Groep betrad de Tsjechoslowaakse markt in 1991 met de nieuw opgerichte dochteronderneming Delvita. In 2005 verkocht Delvita zijn Slowaakse winkels aan Rewe. Eind september 2006 telde Delvitas verkoopnetwerk 95 winkels. In 2005 boekte Delvita een omzet van EUR 282,2 miljoen en een bedrijfsverlies van EUR 1,5 miljoen. Eind 2005 stelde Delvita ongeveer 3.800 mensen tewerk.

De overeenkomst bepaalt dat alle contractuele medewerkers van Delvita overgenomen worden door Rewe. De afwikkeling van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring door de betrokken antitrustauthoriteiten.

Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in 8 landen op 3 continenten. Eind september 2006 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.676 winkels. In 2005 boekte Delhaize Groep EUR 18,6 miljard aan netto-omzet en andere opbrengsten en EUR 364,9 miljoen aan nettowinst. Eind 2005 stelde Delhaize Groep bijna 135.700 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG).

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Tsjechisch. U vindt het ook op de website
http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com.

Contacten
Hans Michiels: + 32 2 412 83 30
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21

---

VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN
De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan, en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risicos en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen omtrent strategische opties, toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van deze strategieën. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals vooruitzichten, verwachtingen, geloven, schatten, beogen, voorspellen, begroten, voorzien, strategie, zou kunnen, doelstelling, anticiperen, nastreven, plannen, verwachten, vermoedelijk, zullen, zouden of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in het consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2005 en andere neerleggingen door Delhaize Groep en Delhaize America bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep en Delhaize America nemen geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de verklaringen vervat in dit persbericht aan te kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven.

Persmededelingen

Aandelenkoers
0.00
DELB EUR 64.15
DEG $ 82.59
Wisselkoers
Euro