Gemeente Utrecht


| |Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres: Vinkenburgstraat 26, Utrecht
Telefoon: 030 - 286 13 50
Fax: 030 - 286 13 66
Internet: www.utrecht.nl | |
|Aan de pers             |    |                |
|                  |    |                |
|Behandeld |Jeroen van der Zweth   |Datum: |                |
|door:   |             |    |13 november 2006        |
|Doorkiesnu|2861676          |Ons   |BI.06.105451          |
|mmer:   |             |kenmerk:|                |
|e-mail:  |j.van.der.zweth@utrecht.nl|Onderwer|Tweede Kamer verkiezingen 22  |
|     |             |p:   |november 2006 Tweede Kamer   |
|     |             |    |verkiezingen 22 november 2006 |
|Bijlage(n)|geen geen         |    |                |
|:     |             |    |                |
|Uw    |             |Verzonde|                |
|kenmerk: |             |n:   |                |
|Uw brief |             |Bij antwoord datum, ons kenmerk en   |
|van:   |             |onderwerp vermelden           |
|Geachte heer, mevrouw,        |                    |

Zoals u weet vinden op 22 november 2006 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.
Met deze brief willen wij u informeren dat u op eenvoudige wijze kennis kunt nemen van de Utrechtse verkiezingsuitslag. Op de verkiezingsavond worden vanaf 21.00 uur tussentijdse uitslagen en de voorlopige einduitslag op internet gepubliceerd. Deze gegevens en later ook de definitieve uitslag kunt u vinden op: www.utrecht.nl/verkiezingen.

Op internet zult u gegevens aantreffen over de Utrechtse en landelijke verkiezingsuitslag en het opkomstpercentage. Deze gegevens zijn opgesplitst naar partijen, kandidaten, wijken en stemdistricten. Vanzelfsprekend ontbreekt een vergelijking met voorgaande jaren niet.

Ook zal er een papieren publicatie verschijnen met dezelfde informatie. Indien u wenst kunt een papieren publicatie opvragen bij afdeling Bestuursinformatie (tel: 030-2861350).

De internetpagina en de verkiezingspublicatie zijn een co-productie van de afdeling Bestuursinformatie van de Secretarie (sector Bestuurszaken) en het Bureau Verkiezingen van de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen.

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeroen van der Zweth (tel: 030-2861676). Voor vragen over de verkiezingsuitslag kunt u op de ochtend na de verkiezingen terecht bij Willem Stoker, hoofd Bureau Verkiezingen (tel: 030-2862004)

|Met vriendelijke groet,                            |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|Mw. drs. M.G. Mobredau                         Mr. T. |
|Nijenkamp                                   |
|Hoofd afdeling Bestuursinformatie                 Directeur  |
|Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen                   |

---- --