Gemeente Heerlen

Morgen gaat het college van B en W naar het CBS om directie en personeel te feliciteren met de keuze voor herhuisvesting in Heerlen. De bijeenkomst is in zaal J607, begint om 10.30 uur en duurt tot 11.15. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Francine Pelzers

gemeente Heerlen
afdeling Communicatie
045-5604365
f.pelzers@heerlen.nl