Gemeente Bernheze


Start marktplaats cultuureducatie

De gemeente Bernheze heeft besloten in de nota `Prikkelende cultuur en kunst in Bernheze' dat er een voorziening ter ondersteuning van cultuureducatie moet komen. De marktplaats cultuureducatie is een locatie waar onderwijs en cultuurinstellingen elkaar ontmoeten en samenwerken.
De hoofddoelstelling is kinderen en jongeren vanaf jonge leeftijd deel te laten nemen aan kunst en cultuur. Het bedrijfsleven, het onderwijs, de gemeente en de kunst- en cultuurinstellingen zullen hier tezamen een belangrijke rol in spelen.

In de praktijk zal de marktplaats cultuureducatie vooral herkenbaar zijn aan de cultuurcoördinator, die de onderwijsvraag in kaart brengt, cultuuraanbieders waar nodig de weg wijst naar het onderwijs en vragen beantwoordt over cultuur- en kunsteducatie. Deze persoon zal werkzaam zijn op de drie vestigingen van de BasisBibliotheek Maasland in de gemeente Bernheze, die namelijk als marktplaats fungeert.

Uit het verleden is gebleken dat culturele instellingen en organisaties uit Bernheze onvoldoende op de hoogte zijn van het beleid dat scholen voeren op het terrein van cultuureducatie. Omgekeerd hebben scholen te weinig inzicht in het aanbod en de mogelijkheden. Met cultuureducatie worden alle vormen van educatie bedoeld waarbij cultuur en kunst als doel of middel worden ingezet. De kunst- en cultuurinstellingen, het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Marktplaats. Deze werkgroep vormt het adviserend en ondersteunend orgaan voor de coördinator. Naast de eigen middelen heeft de gemeente voor de uitvoering van een marktplaats cultuureducatie provinciale subsidie gekregen tot 31 december 2008. In totaal is voor het opzetten van de marktplaats cultuureducatie een bedrag beschikbaar van EUR 54.000,-. Zodra de benoeming van de coördinator is afgerond zal de Marktplaats officieel van start gaan. De streefdatum is 1 januari 2007. Wethouder Ad Donkers zal begin 2007 de marktplaats kunst- en cultuureducatie officieel openen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. van de Werfhorst van de bibliotheek Maasland - 0412- 451587 of met de heer H. Faber afdeling Welzijn en Onderwijs telefoonnummer 0412 45 88 88.

Kijk voor het laatste nieuws over de marktplaats cultuureducatie op www.bernheze.org/kunst (site opent in nieuw venster).

feed