Gemeente Stein


Openbare archieven naar stadsarchief Sittard-Geleen 13-11-2006

De gemeentelijke archiefbewaarplaats in het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein is opgeheven. Archiefbewaarplaatsen dienen aan strenge eisen van opslag van archieven te voldoen o.a. klimaatregeling. Hierdoor is de houdbaarheid van archieven en documenten gewaarborgd voor een lange periode. Bouw en inrichting van archiefbewaarplaatsen is dus kostbaar.
Openbare archieven mogen niet in een archiefruimte worden geplaatst. Het nieuwe gemeentehuis aan de Stadhouderslaan beschikt niet over een archiefbewaarplaats maar over een archiefruimte. Deze ruimte voldoet dus niet aan de gestelde eisen voor opslag van openbare archieven. Wel voldoet deze aan de eisen van dynamische archieven. Deze archieven mogen een maximale leeftijd hebben van 20 jaren en moeten dan binnen 10 jaren worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats.

Bij raadsbesluit van 2 juni 2005 heeft de raad daarom besloten om de openbare archieven over te brengen naar het stadsarchief van Sittard-Geleen. Daar voldoet de opslag wel aan de gestelde eisen. Het archief van de voormalige gemeente Elsloo tot en met 1981 is volledig geïnventariseerd en openbaar verklaard. De archieven van de voormalige gemeenten Stein en Urmond over de periode 1936-1981 worden thans nog geïnventariseerd en daarna eveneens openbaar verklaard. Als deze laatste inventarisatie gereed is, zullen alle archieven van de voormalige gemeenten vanaf ontstaan van het archief tot en met 1981 zijn geïnventariseerd en openbaar verklaard.

Vanaf 1 januari 2007 kunt u voor de openbare archieven van voor 1981 terecht in het stadsarchief van Sittard-Geleen. Het stadsarchief van Sittard-Geleen is gevestigd in de Kasteelhof 1 te Born. Het is geopend van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en is vrij toegankelijk zonder het maken van een afspraak.

Voor de registers van de ambtenaar burgerlijke stand gelden andere regels voor openbaarheid.
De geboorteregisters zijn pas openbaar na 100 jaar vanaf de geboorte, huwelijksregisters 75 jaar na sluiting van het huwelijk en overlijdensregisters 50 jaar na overlijden.