De Hypotheker overhandigt Woonstartboek aan Politiek Den Haag

De hypotheker

Taskforce Starters op de Woningmarkt moet woningen weer betaalbaar én beschikbaar maken

Den Haag - De situatie voor starters op de woningmarkt is urgent. Het aanbod is beperkt, ook moeten starters steeds dieper in de buidel tasten voor een koopwoning. De oprichting van een Taskforce Starters op de Woningmarkt moet de beschikbaarheid én de betaalbaarheid van starterswoningen op zowel de korte als de lange termijn garanderen. Dat staat te lezen in het WOONSTARTboek, startproblemen op de woningmarkt. Het WOONSTARTboek is een initiatief van De Hypotheker en werd vandaag aangeboden aan de Tweede Kamerleden Nicolien van Vroonhoven (CDA), Staf Depla (PvdA), Ineke Dezentje Hamming-Bluemink (VVD) en Ursie Lambrechts (D66).

In het WOONSTARTboek staan de belangrijkste conclusies en bevindingen van het Meldpunt Woonstarters. Op initiatief van De Hypotheker konden starters twee dagen lang praktijkervaringen spuien. Bedoeling van het meldpunt was om de groep startende woningzoekenden een landelijke stem te geven. Via een gratis telefoonnummer konden ze eind september hun problemen en eventuele oplossingen doorgeven. Die zijn nu door De Hypotheker verzameld in het WOONSTARTboek. Het signaal dat de woonstarters geven is overduidelijk. Mensen raken het vertrouwen in de woningmarkt kwijt.

Concrete aanzetten
De Hypotheker trekt zich het lot van de starter aan. Vooral op korte termijn wordt er te weinig ondernomen om de positie van de starter te verbeteren. Karel Pauw: 'Als het aan ons ligt, komt er op zeer korte termijn een Taskforce Starters op de Woningmarkt. Laat een groep deskundigen het starterprobleem op de agenda zetten en vooral ook houden. In Politiek Den Haag, bij gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en bij financiële instellingen. Verplicht de Taskforce ervoor te zorgen dat er concrete aanzetten komen die op korte termijn de meest acute woningnood lenigen. Maar zorg er tegelijk voor dat de genomen maatregelen passen binnen het kader van een integrale visie op wonen in Nederland.'

Rijdende trein
Vraag en aanbod op de huizenmarkt komen steeds verder uit elkaar te liggen. 'De huizen die momenteel gebouwd worden zijn vooral bedoeld voor tweeverdieners en andere kapitaalkrachtigen. De doorstroming stagneert. En de huurmarkt voorziet niet in de behoeften. Ook lijken de goedbedoelde leningen en subsidies die de overheid in het leven roept niet of nauwelijks toepasbaar. Starters dreigen hierdoor in een vicieuze cirkel te raken. Zelfs voor degenen met een gemiddeld gezinsinkomen is een koopwoning haast onbereikbaar geworden. De woningmarkt is een rijdende trein. Als je meerijdt, zit je goed, maar het is bijna onmogelijk er nog op te springen,' aldus Pauw.

////

Over De Hypotheker
De Hypotheker wil er in haar dienstverlening voor zorgdragen dat de consument de juiste financiële beslissingen neemt. Van het kopen van een huis tot en met de oudedagsvoorziening krijgt de consument op zijn persoonlijke financiële situatie toegesneden advies. De Hypotheker bemiddelt tussen klanten en aanbieders van financiële producten, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Daarmee is De Hypotheker de grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van hypotheken en financiële adviezen. De franchiseketen heeft 145 vestigingen, verspreid door het hele land. Op alle vestigingen zijn hypotheekadviseurs in dienst. In ruim twee derde van de winkels is tevens een financiële coach werkzaam. De hypotheekadviseurs en de financiële coaches hebben landelijk erkende diploma's op hun vakgebied en beschikken over ruime ervaring. De Hypotheker biedt naast persoonlijk advies ook een uitgebreide website met online diensten, waar de consument zich uitgebreid kan oriënteren en een eerste advies kan krijgen. De Hypotheker bestaat ruim 20 jaar en heeft inmiddels aan 350.000 klanten hypotheekadvies en financieel advies gegeven.

Omdat prettig wonen niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend is, is De Hypotheker structureel sponsor van Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Zij kunnen er met hun ouders in een ontspannen omgeving genieten van alle (aangepaste) comfort die zij thuis vaak niet hebben.

Meer informatie: www.hypotheker.nl


- EINDE PERSBERICHT -

Voor meer informatie (