Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkafspraken Geneesmiddelenreclame tussen de IGZ en de CGR

Kamerstuk, 13-11-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

13 november 2006

GMT/VDG 2730155

Tijdens het Agemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer op 30 augustus 2006 over de 'vijfentwintig medicijnen tegen te grote macht van de farmaceutische industrie' heb ik u toegezegd afspraken ten aanzien van samenwerking en afbakening van werkzaamheden tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) op korte termijn aan u te doen toekomen. Op 9 november jl. zijn de IGZ en de CGR hiertoe werkafspraken overeengekomen. Het document waarin deze afspraken zijn vastgelegd doe ik u hierbij gaarne toekomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst

Documenten


* Werkafspraken tussen IGZ en GGR over geneesmiddelenreclame (nieuw venster) Kamerstuk | 13-11-2006 (pdf, 4 pag., 31 kB)
* Toelichting bij werkafspraken (nieuw venster) Kamerstuk | 13-11-2006 (pdf, 4 pag., 30 kB)

Zie het origineel