Nederlandse Vereniging van Journalisten

Brief aan korpschef m.b.t ontruiming
(13 november 2006)

Geachte heer Teunissen,

Een zevental fotojournalisten, leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten hebben er bij ons melding van gemaakt dat zij op dinsdag jl. bij de ontruiming van het Fort Pannerden door politie ernstig werden belemmerd in hun beroepsuitoefening. De fotojournalisten werden bij de ontruiming op een afstand van anderhalf tot twee kilometer gehouden, waardoor fotojournalistieke verslaglegging hun onmogelijk werd gemaakt.

Het werd hun niet toegestaan vanaf een afstand tot ongeveer honderd meter vanuit een van de nabijgelegen weilanden te fotograferen. De betrokken collega's zijn allen in het bezit zijn van de politieperskaart die toegang geeft tot afgezette gebieden bij calamiteiten. Terwijl zij desondanks geen toegang kregen heeft politie een defensiefunctionaris ingeschakeld die wél binnen de afzetting heeft kunnen fotograferen. Zijn fotomateriaal heeft hij aan media kunnen leveren.

Wij maken ernstig bezwaar tegen dit optreden van politie dat neerkomt op selectieve toelating van media bij een gebeurtenis die van belang is voor de samenleving; het publiek heeft er recht op daarover breed te worden geïnformeerd. Het is niet aan politie te bepalen wat nieuws is, de
fotojournalist heeft hier een eigen verantwoordelijkheid.

Daar komt nog bij dat de fotojournalisten materiële schade ondervinden van de concurrerende positie die politie hier inneemt. Freelance fotografen lopen nu inkomsten mis die zij zouden ontvangen voor gebeurtenissen die zij vanzelfsprekend fotograferen.

Wij vragen u spoedig opheldering.

Met vriendelijke groet,

Ellie Speet
secretaris NVF, sectie fotojournalisten van de NVJ

Deze brief is ook verzonden naar College van B & W te Bemmel.