Time : 13:58:39
Date : 13 November 2006
Sender Name: Philip Morris Benelux BVBA

Philip Morris Belgium BVBA voorziet een prijsstijging van 0,50 ¤ per pakje sigaretten in 2007

Eerder heeft de Regering, in het kader van de begroting van 2007, een taks verhoging op tabaksproducten aangekondigd.
De Regering geeft aan dat dit tot een prijsverhoging leidt van 0,20 ¤ op een pakje sigaretten.
Volgens gegevens uit het Ministerie van Financiën hebben we vernomen dat de proportionele accijns 52,41% wordt op de kleinhandelsprijs en de bijzondere accijns wordt 15,9295 ¤ per 1000 sigaretten. Deze tarieven zouden leiden tot een mogelijke prijsstijging van gemiddeld 0,50 ¤ per pakje sigaretten en niet van 0,20 ¤ zoals medegedeeld door de Regering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Philip Morris Belgium BVBA
Paul Broeckx
Tel. +32.(0)3.287.12.11.