Pijnacker-Nootdorp


datum 3 november 2006

Bodemonderzoek in Pijnacker Centrum

De komende weken laat projectontwikkelaar ABB onderzoek verrichten naar de bodem in Pijnacker Centrum. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de hoek van de Kerkweg en de Oostlaan en spitst zich toe op de mogelijke vondst van archeologisch materiaal.

De bouwlocatie voor het nieuwe winkelcentrum maakt deel uit van de historische kern van Pijnacker. Mogelijk zijn hier in de bodem resten aanwezig uit de ontstaansperiode van Pijnacker. Uit historische bronnen blijkt dat op deze locatie waarschijnlijk al aan het eind van de zeventiende eeuw een boerderij met erf heeft gestaan. Archeologen sluiten niet uit dat er ook bewoningssporen aanwezig zijn die kunnen teruggaan tot de Late Middeleeuwen (twaalfde tot vijftiende eeuw).

Dit betekent dat bij de nieuwbouw mogelijk belangrijke archeologische gegevens verloren kunnen gaan. Om hier helderheid over te krijgen, vindt in opdracht van ontwikkelaar ABB in de week van 13 tot 17 november een beperkt archeologisch veldonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek worden enkele sleuven gegraven. Als er voldoende gegevens zijn uit het onderzoek wordt de week erna de grond teruggeplaatst. In verband met de veiligheid en een ongestoorde voortgang van dit archeologisch onderzoek wordt een deel van het huidige parkeerterrein in deze periode met hekken afgesloten.


Noot voor de redactie,