Kamp naar Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen

Ministerie def

http://www.mindef.nl

Kamp naar Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen

Minister van Defensie Henk Kamp komt morgen (13 november) in Brussel bijeen met zijn EU-ambtgenoten voor een vergadering van de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB).

Tijdens de RAZEB zullen de defensieministers onder meer spreken over de ontwikkelingen op het gebied van Europese militaire capaciteiten. De discussie zal zich daarbij toespitsen op de vaststelling van de zogenaamde Force Catalogue, waarin het aanbod van de lidstaten aan beschikbare capaciteiten is verwerkt. In dit verband worden de aangeboden capaciteiten beoordeeld ten opzichte van de gebruikte standaardeenheden van de eerder vastgestelde Requirements Catalogue. Vervolgens zal het verschil tussen de behoefte en het aanbod aan capaciteiten worden geadresseerd in de Progress Catalogue die in de eerste helft van 2007 gereed moet zijn.

Verder zullen zij spreken over snel inzetbare eenheden (EU-Battlegroups) en over de EU-missie Althea in Bosnië-Herzegovina. De Battlegroups bereiken op 1 januari 2007 de status van volledig operationele gereedstelling. Vanaf dan staan elk half jaar steeds twee EU-Battlegroups klaar voor inzet. De Nederlands-Duits-Finse Battlegroup bijt het spits af.

De operatiecommandant van Althea, de EU-missie in Bosnië-Herzegovina, heeft op verzoek van de RAZEB een voorlopig plan voor een eventuele reductie van de militaire missie opgesteld. Het uitgangspunt voor deze reducties is dat de politieke omstandigheden en de veiligheidssituatie in Bosnië-Herzegovina, zeker na de verkieizngen van vorige maand, een beperking van de militaire aanwezigheid mogelijk maken. Momenteel bestaat EUFOR Bosnië uit zo'n zesduizend militairen, onder wie 280 uit Nederland.

In een gezamenlijke werksessie wordt er ook overleg gevoerd tussen de Europese ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken. Bij deze sessie staat de politieke- en veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) op de agenda. De Raad zal de laatste ontwikkelingen bespreken na de presidentsverkiezingen in de DRC van 29 oktober jl. en mogelijk gevolgend voor de inzet van EUFOR-missie in Congo, waarvan het mandaat op 30 november a.s. afloopt.

De ministers van Defensie zullen in hun hoedanigheid van de bestuursraad van het Europese Defensieagentschap (EDA) spreken over het financiële raamwerk voor 2007 tot 2009 voor het EDA.