Ingezonden persbericht

- Begin persbericht -

Kiezers willen eigenwijzer stemmen

Den Haag 9 november - Er is veel kritiek op StemWijzer. Een aantal politieke partijen voelt zich buitengesloten. De stellingen behandelen niet alle belangrijke thema's. Daarnaast komt het stemadvies nogal dwingend over. Reden voor een aantal burgers om een eigen stemhulp te ontwikkelen. Deze moet de zwevende kiezers een second opinion bieden.

Vanuit een burgerinitiatief is een stemhulp ontwikkeld, genaamd StemEIGENwijzer.nl. Deze stemhulp geeft geen advies, maar heeft als doel een second opinion te bieden. Het toetst kritisch of de bezoeker écht op één lijn zit met de geadviseerde partij of de partij waarop men straks wilt gaan stemmen.

StemWijzer zegt de kiezers vooral te willen informeren. Volgens StemEIGENwijzer.nl is dit echter dubieus, omdat de informatievoorziening gepaard gaat met een nogal dwingend advies. In een representatief onderzoek van Bureau Interview NSS blijkt dat 59% van de Nederlanders vindt dat StemWijzer moet benadrukken dat het om een advies gaat en niet opgevolgd hoeft te worden.

StemEIGENwijzer.nl werkt precies omgekeerd. De bezoeker geeft eerst aan op welke partij men denkt te gaan stemmen (of geadviseerd is om te gaan stemmen). Daarna volgen een aantal stellingen die rechtstreeks uit het programma van die partij komen. Meteen wordt duidelijk of de partij wel écht bij de kiezer past. StemEIGENwijzer.nl hoopt met dit initiatief dat de kiezer op 22 november met een eigen gefundeerde keuze het stemhokje in gaat.

- Einde Persbericht -

---

Noot voor de redactie