Voedsel en Waren Autoriteit

Offerfeest: ritueel slachten na melding slachthuizen

17 oktober 2006 - nieuwsbericht

Bij ritueel slachten houdt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) extra toezicht op het welzijn van dieren. In de Wijziging Vrijstellingsregeling dierenwelzijn heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven dat slachthuizen mogen slachten volgens de islamitische of joodse ritus als zij dit tevoren hebben gemeld bij de VWA. Ze hoeven geen behoefteverklaring meer te overhandigen van een islamitische organisatie of joods rabbinaat. De wijziging is ingegaan op 11 oktober 2006. Ritueel slachten voor het offerfeest van dit jaar kan worden gemeld tot 1 december.

Slachthuizen waarvan bij de VWA bekend is dat ze het afgelopen jaar volgens de islamitische of joodse ritus hebben geslacht, hoeven zich niet opnieuw te melden. Bedrijven die langer dan een jaar deze slachtwijze niet hebben toegepast moeten zich melden bij één van de regiokantoren van de VWA.

In voorgaande jaren werden slachthuizen aangewezen door de minister van LNV op grond van een behoefteverklaring die bij het slachthuis was ingediend door een islamitische organisatie of joods rabbinaat. In de praktijk bleek echter niet te controleren of deze verklaring overeenkwam met de echte behoefte. In de Wijziging Vrijstellingsregeling dierenwelzijn heeft de minister van LNV aangegeven af te zien van de ministeriële aawijzing en niet langer meer een behoefteverklaring te verlangen.

Het is belangrijk dat tevoren bekend is op welke bedrijven ritueel wordt geslacht zodat de VWA adequaat toezicht kan houden op het welzijn van dieren en de hygiëne van het slachtproces. De regiokantoren van de VWA kunnen aangeven welke bedrijven zich hebben aangemeld voor ritueel slachten. Op de VWA-internetsite is een lijst gepubliceerd met alle slachthuizen van Nederland.

Het offerfeest wordt dit jaar gevierd van zondag 31 december (2006) tot en met dinsdag 2 januari 2007. Het is een islamitisch feest dat herinnert aan de toewijding van Ibrahiem voor God. Zijn toewijding was zo groot dat hij bereid was zijn zoon Isma'iel te offeren. God zond daarop een schaap dat Isma'iels plaats op het altaar mocht innemen. Tijdens het offerfeest laten families een offerdier ritueel slachten. Het vlees van het dier wordt gedeeld met familie, gasten en armen. De opbrengst van de huid van het offerdier is bestemd voor liefdadigheidsinstellingen.

Meer informatie:

* Wijziging Vrijstellingsregeling dierenwelzijn
* Webdossier offerfeest
* Lijst met slachthuizen van Nederland
* Adressen regiokantoren van de VWA

Vragen van de media kunnen worden gesteld aan onze afdeling persvoorlichting: Coen Gelinck, tel. 070 448 4074 of coen.gelinck@vwa.nl

Voor vragen van consumenten is de Warenklachtenlijn van de Voedsel en Waren Autoriteit 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800 0488