Senternovem


03-04-2007 | Technologie Matchmaking Duurzame Energie in India

India is onmiskenbaar één van de grote opkomende economieën die een stempel zal drukken op de wereldwijde vraag naar energie. In die groeiende energiemarkt spelen ook duurzame technologieën een steeds belangrijkere rol. De markt voor duurzame energie wordt geschat op EUR15 miljard en groeit jaarlijks 25%.

Het nieuwe beleid van de Indiase overheid is erop gericht om voor 2012, 10,000 MW aan energie te gaan generen uit duurzame bronnen en hiervan is vandaag de dag nog slechts 3,500 MW van gerealiseerd. Vanuit de Indiase overheid wordt daarom ook financiële ondersteuning geboden voor R&D projecten op het gebied van duurzame energie.

Dit, samen met het feit dat het land rijk is natuurlijke bronnen zoals zon, wind, water en vruchtbare grond voor planten, biedt een diverse set aan kansen, zeker ook voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Om nader kennis te maken met Indiase bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties organiseert SenterNovem een Technologie Matchmaking Event van 25 t/m 29 juni 2007 in samenwerking met de Ambassade in Delhi. Aansluitend aan het event is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de "Green Power 2007" conferentie en matchmaking. Op dit event zal SenterNovem een gemeenschappelijk paviljoen opzetten waarde Nederlandse deelnemers zich presenteren. Tijdens de technologie matchmaking zal de Royal Netherlands Embassy het paviljoen namens de bedrijven bemensen.

Contact

Martijn Lammers
Tel. +31-(0)70-3735 891
E-mail: m.lammers@senternovem.nl

of vul het interesseformulier in dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie

De volledige site van IndiaEnergy 2007 (in het Engels) Interesseformulier IndiaEnergy2007