Rijksvoorlichtingdienst
Persbericht

Prinses mÁxima woont afronding taskforce jeugdwerkloosheid bij

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Màxima der Nederlanden woont op maandag 25 juni in Den Haag de afronding bij van het project Taskforce Jeugdwerkloosheid. Deze Taskforce is in 2003 ingesteld door de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als doel om in vier jaar tijd 40.000 jeugdbanen te realiseren. De Taskforce heeft haar doelstelling bereikt; een deel van het project wordt nu overgedragen aan het Oranje Fonds.

De jeugdwerkloosheid heeft op dit moment een laagterecord bereikt. Ten opzichte van 2003 zijn meer dan 40.000 werkloze jongeren aan het werk geholpen. Om dit te bereiken heeft de Taskforce werkgevers, intermediairs, opleiders en gemeenten gestimuleerd en gefaciliteerd om optimaal samen te werken.

Het kabinet heeft jeugdwerkloosheid als een van haar speerpunten benoemd. Het Oranje Fonds heeft in nauwe samenspraak met de Taskforce gewerkt aan een nieuw stimuleringsprogramma voor het begeleiden van (kansarme) jongeren. Met dit programma, het mentoringsproject, wil het Oranje Fonds organisaties stimuleren verder te bouwen aan een lokale infrastructuur die moet voorkomen dat jongeren makkelijk afglijden en uitvallen.

Op 25 juni zal de Taskforce Jeugdwerkloosheid samen met alle betrokken partijen stilstaan bij de resultaten die zijn behaald en het stokje overdragen aan het Oranje Fonds.

Noot voor redacties (