Gemeente Alkemade


Informatiebijeenkomst proces integrale bestemmingsplanherziening Nieuwe Wetering

05-06-2007

De gemeente Alkemade nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het proces van integrale bestemmingsplanherziening voor Nieuwe Wetering. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 25 juni 2007 vanaf 19.30 in het Cultureel Centrum, Achterweg 90 in Nieuwe Wetering.

De gemeente geeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting op het proces en de procedure. Ook kunt u uw vragen, opmerkingen en suggesties met de aanwezigen delen. De avond zal specifiek gericht zijn om duidelijk te maken hoe het traject van een bestemmingsplanherziening eruit ziet en waar u als inwoners een rol speelt. Inhoudelijke discussies over ontwikkelingen zijn niet aan de orde, omdat dit later in het proces een plaats krijgt.

Ik hoop u te zien op 25 juni!

Jan Uit den Boogaard,
Wethouder Ruimtelijke Ordening