Technische Universiteit Delft

Drinkwater
door M&C

Promotie van dhr. J.H.G. Vreeburg: "Discolouration in drinking water systems: a particular approach"

25 juni 2007 | 12:30 uur
plaats: Aula TU Delft

De heer ir. J.H.G. Vreeburg | civiel ingenieur, Nederland promotor | Prof.ir. J.C. van Dijk (CiTG)

Discolouration in drinking water systems: a particular approach Bruin water (discolouration) is de belangrijkste en hardnekkigste waterkwaliteitsklacht die drinkwater bedrijven krijgen van hun klanten. De resultaten van het onderzoek naar de aard en de oorzaak van het bruine water heeft oplossingen aangereikt die eigenlijk haaks staan op de gebruikelijke benadering van het probleem. De belangrijkste oorzaak moet gezocht worden in de deeltjesbelasting die met het drinkwater aan het leidingnet wordt gegeven en niet in roestende gietijzeren leidingen. De deeltjesbelasting van het leidingnet vindt plaats in een relatief korte periode in piekbelastingen die met het normale bemonsteringsprogramma niet worden opgemerkt. Verbetering vergt een nieuwe benadering van de zuivering waarbij meer wordt gekeken naar de deeltjes belasting gedurende een aantal dagen.

In het leidingnet zelf is de stroomsnelheid bepalend voor de ophoping van de deeltjes. Een hoge snelheid als ontwerpcriterium voor zelfreinigende netten heeft een revolutie veroorzaakt in het aanleggen van leidingnetten. In plaats van alles aan elkaar vast te knopen en vooral groot te maken, worden nu vertakte netten met kleinere diameters aangelegd met een spectaculair effect op de waterkwaliteit. Bovendien zijn deze netten 20% goedkoper dan conventionele netten, hetgeen ook wat van het succes verklaart.

Regelmatig schoonmaken van de `oude' netten met de aloude techniek van water spuien blijkt zeer effectief te zijn, mits aan een set van nieuwe en strenge randvoorwaarden in de planning en uitvoering wordt voldaan.

Kortom: het leidingnet speelt een grote en tot voor kort onderschatte rol in de totale drinkwaterkwaliteitsbeheersing en stelt nieuwe eisen aan de zuivering en een zorgvuldig beheer van de hydraulische omstandigheden.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

Laatst gewijzigd: 06 juni 2007