Gemeente Giessenlanden


Rioolrenovatie Giessenburg

De riolering wordt in de komende maanden vervangen in (delen van) de Wilhelminalaan, Schoolstraat, Johan de Kreijstraat, Bogerd en de Sloot.
In de Wilhelminalaan en de Sloot wordt ook het gehele wegprofiel (de rijbaan, parkeervakken, trottoirs en dergelijke) opgehoogd en herstraat.
In de overige genoemde straten worden vooralsnog alleen de rioolsleuven opengebroken en weer dichtgestraat. De herinrichting van deze straten wordt uitgevoerd zodra de bouwkundige werkzaamheden aan de scholen gereed zijn.

De globale planning voor de werkzaamheden is:
25 juni t/m 27 augustus

Riolering en bestrating van de Bogerd, Johan de Kreijstraat en Sloot 27 augustus t/m 2 november

Riolering en bestrating van de Wilhelminalaan en Schoolstraat

In de bouwvak-vakantie 23 juli t/m 20 augustus zijn er geen werkzaamheden ingepland. De wegen zullen dan zoveel mogelijk toegankelijk zijn.

Vooruitlopend op de rioolwerkzaamheden worden in de Wilhelminalaan de huis-aansluitingen van de waterleiding in opdracht van OASEN vervangen. Dit gebeurt vanaf 11 juni (week 24).

Te downloaden:

* gebiedsaanduiding rioolwerkzaamheden.doc (55 KB)