Gemeente Hengelo

Informatieavond Slangenbeek: tussenstand Wijkplan

Wat moet er de komende jaren gebeuren in de wijk Slangenbeek? Tijdens de goed bezochte wijkavond op 14 maart 2007 stond deze vraag centraal. Wijkbewoners, partners in de wijk, ambtenaren en raadsleden gingen met elkaar in gesprek en wisselden wensen en ideeën uit. Aan de hand van deze gesprekken is er gestart met het schrijven van het wijkplan. Hierin wordt per thema kort beschreven wat het beleid van de gemeente en de overige organisaties betekent voor de wijk, voor een periode van vier jaar.

Om de bewoners te informeren over de thema`s en stukken in het te maken wijkplan, wordt een zogenoemde Tussenstand-avond georganiseerd.

Deze informatieavond vindt plaats op 25 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur in Bredeschool `t Broek, Elritsplein 100.

De informatieavond is met name bedoeld om u te informeren over dat wat er met uw reacties is gebeurd. Ook kunt u aangeven of u van mening bent of de opmerkingen zorgvuldig zijn verwerkt. Het is echter niet de bedoeling om de inhoudelijke discussie nogmaals te voeren.

De beantwoording in het wijkplan gebeurt op hoofdlijnen. Om ervoor te zorgen dat er geen individuele opmerkingen 'verloren' raken, zijn alle reacties ook vertaald naar een concrete actielijst, die tijdens de avond wordt gepresenteerd.

Bij de informatieavond zijn verschillende mensen aanwezig van zowel de gemeente als van andere organisaties die werken in de wijk, die een toelichting kunnen geven op de aanwezige stukken voor het concept wijkplan en uw vragen hierover kunnen beantwoorden.

Uitnodiging

Via de e-mail hebben alle bewoners van de Slangenbeek die tijdens de wijkavond hun e-mailadres hebben achtergelaten een exemplaar van het eerste concept wijkplan ontvangen. Andere bewoners uit de wijk hebben via het wijkcentrum, het gezondheidscentrum en de scholen een exemplaar mogen ontvangen.

Alle wijkbewoners van de Slangenbeek hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen voor deze Tussenstand-avond. Mocht u deze brief onverhoopt niet hebben gekregen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Wijkaanpak, telefoon (074) 245 09231, of e-mail wijkaanpak@hengelo.nl.

Vervolg

De komende periode wordt gebruikt om het wijkplan op te stellen. Dit wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van het wijkplan wordt dan jaarlijks een uitvoeringsplan en wijkprogramma opgesteld, waarin de concrete acties en projecten die dat jaar te gebeuren staan worden opgenomen. Meer informatie over de werkwijze rondom wijk- en uitvoeringsplannen leest u hier.