Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176|Datum     |
|13 juni 2007 |
|Nummer    |
|138      |

Militaire terreinen worden weer natuur


De provincie sluit op 25 juni een overeenkomst met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) over de sanering van voormalige militaire terreinen in Brabant. Dit alles onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van geld door Provinciale Staten bij de uitwerking van het bestuursakkoord. Met het slopen en saneren van de voormalige militaire terreinen in Brabant wordt ongeveer 175 ha toegevoegd aan de natuur.


Binnen een landelijk project van het ministerie van LNV krijgen 53 voormalige militaire terreinen in Nederland een nieuwe bestemming. In Brabant worden door de provincie tien terreinen teruggegeven aan de natuur. Daarnaast wordt een MOB-complex overgedragen aan Natuurmonumenten en zijn twee militaire terreinen gekocht door de gemeente Sint Anthonis.

De overeenkomst voor de sloop heeft betrekking op tien voormalige militaire terreinen in Brabant:

- MOB-complex Dongen
- MOB-complex Heesch
- Magazijnencomplex Nistelrode
- MOB-complex Zeeland
- MOB-complex Rips-Oploo
- Magazijnencomplex Baarle-Nassau
- MOB-complex Spoordonk
- Kamp Buitenveld te Gilze
- MOB-complex Valkenswaard
- Logistieke inrichting Schaijk

De sloop van kamp Buitenveld in Gilze is bijna gereed. De complexen in Heesch en Schaijk zijn nog tot in 2009 in militair gebruik. Op complex Nistelrode zijn de gebouwen reeds eerder verwijderd, maar moet het asfalt wachten tot de bodemsanering ter plaatse gereed is. Dat geschiedt nog voor rekening van Defensie. Het MOB-complex Baarle-Nassau is gekraakt. Dat leidt tot een langere voorbereidingsperiode.

Op korte termijn wordt daarom eerst begonnen met de sloop van de vijf complexen in Dongen, Zeeland, Rips-Oploo, Spoordonk en Valkenswaard.

In de overeenkomst is bepaald dat de provincie de kosten voor de sloop en de direct daarmee samenhangende werkzaamheden voor haar rekening neemt. Die belopen voor de genoemde terreinen naar schatting 10 tot 15 miljoen euro. De provincie wil deze kosten terugverdienen door verkoop van ongeveer 100 bouwkavels in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling.

Als alle werkzaamheden zijn afgerond is door het project in totaal ruim175 ha natuurterrein in Brabant hersteld en is daarvan 25 ha asfalt en 12 ha gebouwen verwijderd.

Op 25 juni wordt in Gilze een overeenkomst getekend door de Brabantse gedeputeerde Paul Rüpp en DLG-regiomanager Andries Bouma. Mogelijk gebeurt dat in aanwezigheid van minister Gerda Verburg van LNV. De ondertekening heeft plaats op het reeds bijna volledig gesloopte complex Buitenveld in de gemeente Gilze en Rijen. De ondertekening betekent het startsein voor de voorbereiding van de overige projecten.
Provincie Noord-Brabant