Gemeente Elburg

2007

Raad 25 juni 2007

Openbare vergadering van de gemeenteraad van Elburg

Datum vergadering: maandag 25 juni 2007

Tijdstip vergadering: 14.00 uur

Locatie vergadering: Raadszaal, Jufferenstraat 6 te Elburg


1. Spreekrecht niet-geagendeerde agendapunten


2. Verslag van de raadsvergadering van 21 mei 2007

document 5 Verslag van de raadsvergadering van 21 mei 2007


3. Lijst van ingekomen post

document 6 Lijst van ingekomen post


4. Jaarrekening 2006

document 7 Raadsvoorstel Jaarstukken 2006


5. Nota reserves en voorzieningen

document 8 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2007


6. Voorjaarsnota 2007

document 9 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2007


7. Bestemmingsplan Vossenakker

document 10.1 Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Vossenakker

document 10.2 Raadsbesluit Bestemmingsplan Vossenakker


8. Wet voorkeursrecht gemeenten plan Vossenakker

document 11.1 Raadsvoorstel Vestigen voorkeursrecht

document 11.2 Raadsbesluit Vestigen voorkeursrecht


9. Integrale ontwikkelingsvisie bouwlocaties 't Harde

document 12 Raadsvoorstel Integrale ruimtelijke ontwikkelingsvisie viertal (woning)bouwlocaties 't Harde


10. 2e wijziging van de legesverordening

document 13.1 Raadsvoorstel 2e wijziging legesverordening 2007

document 13.2 Raadsbesluit Verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2007


11. Begrotingswijzigingen

document 14 Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen