Utrecht Starters Traject 25 juni officieel van start

14.06.2007 / 10:42 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: B?

B?

Den Haag, 14 juni 2007

Op maandag 25 juni opent het Utrecht Starters Traject om 17.00 uur formeel haar deuren aan de Niasstraat 1 in Utrecht. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Marka Spit. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen traditionele startersrituelen, informatie over het aanbod en ervaring van klanten. De heer dr. Prof. A. Heertje houdt een prikkelend betoog over wijkeconomie, bureaucratie en de invloed van dit soort voorzieningen op de leefbaarheid van een wijk.
Het Utrecht Starters Traject begeleidt startende ondernemers in Utrecht. Het gaat daarbij om advies over ondernemingsplan, huisvesting, belastingen, administratie, start- en investeringskapitaal, vergunningen, marktonderzoek, marketing, personeel, etc. De nadruk ligt op maatwerk, netwerken en eigen initiatief van de deelnemers. De eerste ondernemingen zijn inmiddels opgericht. Het Utrecht Starters Traject is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt uitgevoerd door adviesbureau B&A. Belangstellenden zijn van harte welkom op de opening, ook voor meer informatie. Zie ook: www.utrechtsstarterstraject.nl
Het Utrechts Starters Traject is er voor potentiële (startende) ondernemers, tot maximaal één jaar na de aanmelding bij de Kamer van Koophandel als ondernemer, die woonachtig zijn in de gemeente Utrecht. Het richt zich vooral op potentiële ondernemers met een netto (gezins)inkomen lager dan 1500 euro per maand, en op uitkeringsgerechtigden in fase 1.


---
Adviesbureau B&A Groep is thuis in het publieke domein. We ondersteunen overheid en publieke ondernemingen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. We onderzoeken uitgevoerd en lopend beleid. En we helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken waar meer partijen bij betrokken zijn. Eén leidraad loopt er door al ons werk: bijdragen aan een slagvaardig, efficiënt en vraaggedreven publiek domein. B&A Groep is gevestigd in Den Haag, Deventer en Amsterdam. Er werken ca. 100 mensen. B&A
Louis Couperusplein 2
Postbus 829
2501 CV DEN HAAG
Tel: 070-3029500 Fax: 070-3029501
Meer informatie:
Margreet Koster, communicatieadviseur 06-21443457
m.koster@bagroep.nl