Gemeente Zijpe


2007-06-15 Presentatie duurzaam veilig inrichten Callantsoog

De gemeente is al geruime tijd bezig met de voorbereiding om Callantsoog Duurzaam veilig in te richten. Dit houdt in het uitvoeren van maatregelen zoals de aanleg van plateaus, wegversmallingen en accentueringen in het gehele dorp met uitzondering van de wegen Abbestederweg en Duinweg.

Na de uitvoering van deze maatregelen is het de bedoeling dat er een maximale snelheid van 30 km/uur gaat gelden..

Een overzicht van de voorgenomen maatregelen zal worden gepresenteerd op 25 juni 2007 van 16.00 tot 21.00 uur in dorpshuis Kolfweid, Jewelweg 7 te Callantsoog.

Tijdens deze bijeenkomst zijn namens de gemeente diverse personen aanwezig voor het stellen van vragen of het geven van toelichting.