Uitnodiging persexcursie Het Tij Geleerd

15.06.2007 / 15:07 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

http://www.staatsbosbeheer.nl/actueel

Met veel genoegen nodigen wij (acht natuurorganisaties en veertien onderzoeksinstellingen) u uit voor een kennismakingsexcursie met 'Het Tij Geleerd' op maandag 25 juni 2007. Wij nemen u mee naar een aantal plaatsen waar natuurherstel dringend noodzakelijk is: het natte en het droge wad. Aan de hand van mosselbanken en duinen vertellen wij u wat de problemen zijn, wat klimaatverandering voor invloed heeft en hoe wij denken dit aan te pakken.

Natuur centraal

Het waddengebied is een onovertroffen natuurgebied, vooral door de natuurlijke dynamiek die hier nog de ruimte krijgt. De bijzondere natuur trekt jaarlijks miljoenen toeristen. We zien echter al jaren dat natuur- en landschapswaarden gestaag afnemen. Daarmee wordt het gebied ook kwetsbaar voor klimaatverandering. Investeren in de rijkdom en veerkracht van de natuur is daarom urgent. Het kabinet heeft daarvoor het Waddenfonds in het leven geroepen. Onlangs besloot de minister van VROM het Waddenfonds dit najaar gedeeltelijk open te stellen voor natuurprojecten.

Het Tij Geleerd

Acht natuurorganisaties gingen in 2005 al aan de slag met het inventariseren van gewenste herstelprojecten in het waddengebied. Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Stichting het Groninger Landschap, Vogelbescherming Nederland en Stichting Wad maakten samen een herstelprogramma onder de titel 'Het Tij Gekeerd'. Vervolgens ontwikkelden zij samen met veertien onderzoeksinstellingen een verder uitgewerkt en samenhangend programma voor natuurherstel en kennisontwikkeling in het waddengebied, dat als titel 'Het Tij Geleerd' meekreeg. Zij werken ook gezamenlijk dit programma uit in concrete herstel- en onderzoeksprojecten voor indiening bij het Waddenfonds.

'Het Tij Geleerd'is op 4 juni jl. aangeboden aan de heer Hans Alders, voorzitter van het Regionaal College Waddengebied. Alders stelde: 'Het permanente karakter van deze samenwerking zal bijdragen aan verdieping van de kennis van het waddenecosysteem en zo een nog steviger fundament bieden voor beleid en beheer. En daar mogen de natuur èn de bewoners van het waddengebied blij mee zijn.' 'Het Tij Geleerd' legt het wetenschappelijke fundament onder het natuurherstel in het waddengebied en geeft de basisfilosofie voor de aanpak.

Toogdag

Zaterdag 25 juni komen de ministers Verburg en Cramer naar het waddengebied om te praten met betrokkenen over de ontwikkelingen in het gebied. Uiteraard zullen de natuurorganisaties die dag aanwezig zijn en Het Tij Geleerd onder de aandacht van de ministers brengen.

Meer informatie over de excursie is te verkrijgen bij Anky Woudstra: 06 5374 5847.

Wilt u ons vooraf laten weten of u belangstelling hebt? U kunt daarvoor bellen met Anky Woudstra. Een mailtje naar woudstra@waddenvereniging.nl met vermelding van naam en telefoonnummer is ook voldoende.

Programma persexcursie 'Het Tij Geleerd' maandag 25 juni 2007

10.30 uur - Aanmonsteren aan boord van het M.S. Boschwad te Lauwersoog

De Boschwad ligt in de zuidoostelijke hoek van de visserijhaven Lauwersoog, bij het droogdok, aan de steiger van sportvisserijschip de Dageraad.

Toelichting op 'Het Tij Geleerd' door Anky Woudstra, Waddenvereniging 32)
11.30 uur - Bezoek aan een mosselbank en toelichting door Dr. Frouke Fey-Hofstede, Wageningen Imares
We gaan hiervoor van het schip af en zullen tot maximaal de knieën door het water gaan. Gymschoenen die nat mogen worden of hoge laarzen zijn handig hierbij. Handdoeken zijn aan boord.

12.30 uur - Terug aan boord en varen naar Schiermonnikoog

13.30 uur - Afmeren aan veersteiger Schiermonnikoog en vanaf het Bezoekerscentrum met de 'Balgexpres' naar de duinen, de stuifdijk en de kwelder aan de oostkant van Schiermonnikoog.

Toelichting op noodzakelijke maatregelen in de duinenkust door: Evert Jan Lammerts, Staatsbosbeheer
Otto Overdijk, Natuurmonumenten

17.00 uur - Inschepen in het M.S. De Boschwad

18.00 uur - Afmeren in visserijhaven Lauwersoog

Voor de natjes en droogjes gedurende de dag wordt gezorgd.

Natuurlijk is alles onder voorbehoud van het weer. Mocht het erg tegenzitten, zodat we de tocht moeten wijzigen of afzeggen, dan bellen we u de avond tevoren. Het is daarom verstandig uw telefoonnummer door te geven waar u zondagavond bereikbaar bent.