Gemeente Aalten


18-06-2007
Bestuur Stichting Senioren/GehandicaptenRaad Aalten voltallig Eerste vergadering op 25 juni

Op 14 maart jl. verscheen in deze rubriek een oproep van bovengenoemde stichting waarin bestuursleden werden gevraagd: personen die -naast de vertegenwoordigers van gehandicapten- en ouderenorganisaties en patiëntenverenigingen- zitting wilden nemen in een definitief bestuur van maximaal dertien leden.
Het -tijdelijk- bestuur van toen zocht ook een onafhankelijk voorzitter. Daarvoor benaderden bestuursleden de heer Ab Hoefman, en tot ieders groot genoegen stemde hij in met een benoeming.

Het bestuur IS er nu. Op 5 juni jl. vond een kennismakingsbijeenkomst plaats en op 25 juni a.s. wordt de eerste bestuursvergadering gehouden. Wie zijn de dertien leden inclusief de voorzitter? de heer Ab Hoefman, Bredevoort (voorzitter)
de heer Henk Nijkamp, Haart (secretaris)
de heer Gerrit Klein Wolterink, Aalten (penningmeester) en mevrouw Mies Baptist, Dinxperlo
mevrouw Eleonora van den Brom, Dinxperlo
mevrouw Loltje Luiten, Aalten
mevrouw Rianne Westerhof, De Heurne
de heer Jan Ebbers, Aalten
de heer Jan Hofman, Aalten
de heer Gerrit Mateman, Aalten
de heer Bennie Stronks, Aalten
de heer René Weijers, Aalten
de heer Aad Zonneveld, Aalten.

De vergadering van 25 juni 2007 is openbaar en u bent van harte welkom in de locatie Dinxperlo van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo. Aanvang: 14.30 uur.
Genoemd moet wel worden dat in deze vergadering vooral praktische afspraken inzake het bestuur van de SSGR Aalten zullen worden gemaakt. Op de agenda staan daarom onder meer de punten
vaststelling huishoudelijk reglement, vaststelling rooster van aftreden, tijdelijke aanstelling notulist, afspraken leesmappen en roulatie... Kortom niet meteen dat waarvoor de stichting in het leven is geroepen: het gemeentebestuur (Raad en College van Burgemeester en Wethouders) gevraagd en ongevraagd adviseren en daarbij vooral ook het bepleiten en behartigen van de belangen van alle inwoners van 50 jaar en ouder en van inwoners -van welke leeftijd ook- met een functiebeperking.
Maar u begrijpt dat het even nodig is om bijkomende zaken te regelen vóór we -in september 2007- met grote inzet kunnen beginnen aan het echte werk! De bestuursleden zien ernaar uit.
Een ontmoeting op 25 juni a.s. stellen we op prijs. En waar u besluit de SSGR Aalten vanaf september 2007 te gaan volgen is dat ook prima. Als u maar onthoudt dat de stichting er is voor u. Natuurlijk hoort u binnenkort méér van ons. Tot dan.