Ingezonden persbericht


"Grids in actie": bedrijvendag rondom gridtechnologie in Amsterdam

Persuitnodiging voor "Grids in actie" op 25 juni 2007

Den Haag, 18 juni 2007

bijgaand nodigen we u graag uit voor "Grids in actie", de bedrijvendag rondom gridtechnologie die op 25 juni a.s.. wordt gehouden. Deze dag wordt door Internet Society en Gridforum Nederland georganiseerd. Tijdens de dag staan de commerciele toepassingen van grids centraal. Hoe worden grids ingezet bij bedrijven in Nederland? Er is ruim aandacht voor businesscases, marktontwikkeling, visie, ervaringen uit de praktijk rondom grid en aanverwante gebieden zoals service oriented architectures, business process outsourcing en virtualisatie.

Sprekers zijn Arie Kaizer (Philips), Eric van Heck (EUR), Dirk Out (Unilever), Henk Simons (Getronics-Pinkroccade), Michiel Perdeck (LogicaCMG), Rob Meijer (TNO/UvA), Martin Smits (UvT) en Peter Michielse (NCF). Dagvoorzitter is Monique van Dusseldorp.

Alle informatie vindt u op: http://gridforum.nl/bedrijvendag

De bedrijvendag vindt plaats in het IBM-kantoor in Amsterdam (Johan Huizingalaan 765). Zie hieronder voor een routebeschrijving. Het programma duurt van 11 tot 17 uur.

Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich inschrijven via de site van Gridforum.nl (http://gridforum.nl/bedrijvendag#inschrijven) of via een mail naar: bedrijvendag2007@gridforum.nl

Met vriendelijke groet,
Internet Society Nederland

-------------------------------------------------
Programma

11:00 - 11:05 Opening
Monique van Dusseldorp (dagvoorzitter)
11:05 - 11:45 De IJkdijk
Rob Meijer (TNO/UvA)

11:45 - 12:30 Networkability van netwerken
Martin Smits (UvT)

12:30 - 13:00 Big Grid
Peter Michielse (NCF)

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:30 Industrial applications of Grids
Arie Kaizer (Philips)

14:30 - 16.55 Business cases

Eric van Heck (EUR)
Smart Business Networks

Dirk Out (Unilever):
Industrial Food Informatics

Henk Simons (Getronics-Pinkroccade)
Virtualisatie & praktijk

Michiel Perdeck (LogicaCMG)
BEinGRID

16:55 - 17:00 Wrap up

17:00 - 18:00 Borrel

----------------------------------

Presentaties

** Smart Business Networks: How the Network Wins

The smart business network (SBN) captures the capabilities of many individual organisations to fulfil customer needs and compete more effectively. Rather than perform as individuals in a traditional value chain, organisations combine rapidly to act in highly efficient and effective delivery. These participants are nodes in a loosely structured network in which they are linked according to the customer's specific delivery requirements to become the smart business network. Indeed, customers become integral participants in the smart business network. Professor van Heck will show that smart business networks now exist and are growing. Users download Skype's "business logic" for telephony; eBay combines ad hoc buyers and sellers in an electronic market; Friendster connects over 20 million individuals to create their own online profiles and is introducing trade of digital content. With simple network structures these and many other examples are initiating new behaviour and indicating how nodes in a business network will link and interact.

> Professor Eric van Heck, RSM Erasmus University

Eric van Heck holds the Chair of Information Management and Markets at RSM Erasmus University, where he is conducting research and is teaching on the strategic and operational use of information technologies for companies and markets. He is best known for his work on how companies can create value with online auctions. He has co-authored or co-edited twelve books such as Making Markets (Harvard Business School Press, 2002) and Smart Business Networks (Springer, 2005). His articles were published in California Management Review, Communications of the ACM, Decision Support Systems, Electronic Markets, European Management Journal, Harvard Business Review, International Journal of Electronic Commerce, Journal of Information Technology, Information Systems Research, and WirtschaftsInformatik.

** Industrial Aplications of Grids

Voor Philips Research is een IT infrastructuur die is afgestemd op de behoeftes van researchers een onmisbaar element. Philips Research heeft de afgelopen jaren een aantal grote wijzigingen ondergaan. Als gevolg van de focus shift bij Philips heeft ook Philips Research haar programma aanzienlijk aangepast. De adoptie van het open innovatie concept heeft geresulteerd in een open organisatie die strategische samenwerking heeft met bedrijven, universiteiten en andere instituten. Faciliteiten worden gedeeld met partners om de dienst heeft haar strategie aangepast om de nieuwe wensen van Research te faciliteren. Bijvoorbeeld, de verwachte toename van High Performance Computing in applicatie gebieden zoals medische imaging, bio-informtica en LED verlichting. Deze presentatie gaat in op bovengenoemde veranderingen, op de manier waarop we daarop inspelen en de noodzaak van intensieve ondersteuning.

> Dr. Arie J.M. Kaizer, Philips Research

Arie Kaizer werd geboren in 1950 in Amsterdam. Hij studeerde Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Twente en trad in 1976 in dienst bij Philips Research. Hij promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1986. Momenteel is hij werkzaam als afdelingschef van de afdeling ADICT (Advanced and Dedicated ICT) binnen de dienst Research ICT.

** De IJkdijk: De samenhang tussen tienduizenden kilometers dijkproblemen, next generation internet, GRID en business.

De IJkdijk (zie: Wikipedia) is een initatief om een tachtigtal dijken, voor zien van sensoren en actuatoren zodanig over te belasten dat ze bezwijken. Op basis van wat hiermee geleerd wordt kan men grootschalige ICT sensor en actuator netwerken bouwen die letterlijk de dijk steviger maken zonder een gram extra klei. Er is echter nogal veel dijk die ook nog eens veel data per meter genereren. Nederland heeft zo'n 17000 km dijk en in het buitenland moet er nog een miljoen worden gebouwd. Heel waarschijnlijk is dat seismische sensoren worden toegepast wat op die schalen tot enorme datastromen leidt. Prof. Robert Meijer van de Universiteit van Amsterdam en TNO legt uit aan hand van de IJkdijk case uit hoe met moderne inzichten op het gebied van Internet, applicatie-integratie en Grid dergelijke grootschalige ICT systemen kunnen worden gebouwd. Ook besteed hij aandacht aan de financiering van dergelijke intelligente infrastructuren en hoe dat, in combinatie met ICT nieuwe business oplevert. Tenslotte wordt betoogd hoe intelligente infrastructuren (dijken, snelwegen) in combinatie met goede financieringstechnieken voor tweede wereld landen een economische enabler kunnen zijn.

>> Prof. Dr. R.J. Meijer, UvA / TNO ICT

Robert Johan Meijer (1959) werkt bij TNO ICT en als hoogleraar bij het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zijn leerstoel is Telematica, in het bijzonder sensornetwerken. Hij is voorzitter van de VoIP special interest group van de Nederlandse Internet Society.

** The BIG GRID project

In het najaar van 2005 hebben de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF), het Nationaal instituut voor sub-atomaire fysica (Nikhef) en het Nederlands Bio-Informatica Centrum (NBIC) gezamenlijk een voorstel ingediend ter versterking van de ICT infrastructuur ten behoeve van publiek wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Door de regering was een bedrag van M? 100 beschikbaar gesteld voor "grote infrastructuren", waar het BIG GRID voorstel van NCF, Nikhef en NBIC in competitie met andere voorstellen een beroep op heeft gedaan.

In het najaar van 2006 is het BIG GRID voorstel definitief gehonoreerd. Per 1 januari 2007 is het project van start gegaan. In deze presentatie wordt ingegaan op de doelen van het project, welke wetenschapsgebieden potentieel van de apparatuur gebruik kunnen maken, hoe minder voor de hand liggende disciplines bij het gebruik van grid technologie betrokken kunnen worden, en hoe de organisatiestructuur er uit ziet.

>> Dr. ir. P.H. Michielse, Stichting Nationale Computer Faciliteiten

Peter Hans Michielse (1962) studeerde numerieke wiskunde aan de TU Delft van 1980 tot 1986. In 1990 promoveerde hij aan de TU Delft bij Prof. Van der Vorst op een proefschrift dat parallel rekenen, multigrid en reservoir simulatie combineerde. Van 1990 tot 2004 was hij werkzaam bij twee leveranciers van HPC systemen: Convex/HP (1990 tot 1997) en Silicon Graphics (SGI, 1997 tot 2004), in vooral technische functies. Vanaf september 2004 werkt hij bij de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF), en is betrokken bij de inrichting van de high-end computerinfrastructuur ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

** Industrial Food Informatics

De lezing "Industrial Food Informatics" zal ingegaan op de specifieke problemen die bestaan op het gebied van ontsluiting en hergebruik van informatie en data binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van de voedingsmiddelenindustrie.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal worden aangegeven welke stappen gezet moeten worden om, gebruikmakend van de vele mogelijkheden die er op het gebied van de informatie en communicatie technologie worden geboden, het R&D proces effectief te ondersteunen en welke toekomstige ontwikkelingen, onder andere zoals voorzien in het programma van het project "Virtual Laboratory e-Sciences" hieraan verder kunnen bijdragen.

>> Dr. Dirk J.P. Out, Unilever Food and Health Research Institute
- Vlaardingen

Na een studie scheikunde en natuurkunde aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en een promotie onderzoek naar de viscositeit van waterige zoutoplossingen werd in 1979 de start bij Unilever Research in Vlaardingen gemaakt bij de afdeling food process development. Dit werd gevolgd door verschillende R&D management posities, zowel binnen de research organisatie in Vlaardingen als bij ontwikkelingsafdelingen van de verschillende werkmaatschappijen. Het onderzoeksgebied bestreek een breed scala van voedingsproducten, zoals dieetmargarines, dressings, bakkerijproducten en snacks. Daarnaast werd aandacht besteed aan innovatiemanagement en quality assurance processen.

Sinds 2003 betrokken bij het opzetten van externe researchactiviteiten, met name op het raakvlak van Food Research en ICT, zoals het Food Informatics project, waarmee Unilever participeert in het Bsik project "Virtual Laboratory e-Science".

** Networkability van Netwerken

De term 'networkability' werd in 1997 geintroduceerd als een indicator voor 'het gemak waarmee een organisatie partner kan worden en blijven in een business netwerk'. Networkability is een belangrijke succesfactor: verondersteld wordt dat de prestaties van een organisatie toenemen naarmate de organisatie beter in staat is haar producten en diensten modulair aan te bieden en bedrijfsprocessen en interne systemen te ontsluiten. Tot nu toe is de aandacht vooral uitgegaan naar networkability en prestaties van individuele organisaties. Een belangrijke factor voor het succes van individuele organisaties is echter ook het succes van het netwerk als geheel, zoals blijkt uit recente voorbeelden van netwerkorganisaties in de IT-retailsector en de financiele sector. De mate waarin het netwerk als geheel in staat is tot integratie van nieuwe partners en samenwerking met andere netwerken wordt aangeduid als 'networkability van netwerken'.

Networkability van een netwerk bepaalt (mede) het succes van het netwerk en daarmee ook (mede) het succes van de organisaties in het netwerk. Hoe kan een organisatie nu bijdragen aan de networkability van het netwerk en toch ook haar eigen prestaties verbeteren?

>> Dr. Martin T. Smits, Universiteit van Tilburg

Martin Smits is Universitair Hoofddocent Informatiekunde aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Tilburg. Hij is lid van het CentER for Economic Research in Tilburg en lid van Tranzo, het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg naar Transformatie in de Gezondheidszorg. Het onderwerp van zijn onderzoek is de invloed van IT op de prestaties van organisaties en
organisatienetwerken, met als aandachtspunten informatiebeleid, group support systems, e-business, netwerkorganisaties, kennismanagement en supply chain management, in het bijzonder in de gezondheidszorg en de financiele sector. Hij was vier jaar directeur bij de postdoctorale opleiding Information Management van Tias Business School en doceert aan diverse nationale en internationale Bachelor en Master opleidingen.

--------------------------------
** Routebeschrijving

Vanuit richting Utrecht:


* U volgt de A9 richting Haarlem en neemt dan afslag Amsterdam. U neemt de eerste afrit (s107) en slaat rechtsaf; na een viaduct ziet u rechts de IBM-gebouwen liggen. De eerste inrit is voor IBM Johan Huizingalaan 765 (Hoofdkantoor)

Vanuit de Coentunnel naar het zuiden:


* U kiest de afrit Sloten (s107) en slaat rechtsaf. U rijdt door tot het eind van de weg en gaat linksaf; vervolgens neemt u de tweede inrit links voor ons opleidingscentrum.

Vanuit het oosten en langs de zuidelijke rondweg Amsterdam:


* U laat de afrit Amstelveen liggen. U kiest richting Zaandam en onmiddellijk daarna de afrit Sloten (s107). U slaat aan het eind van de afrit linksaf. U rijdt door tot het eind van de weg en gaat linksaf; vervolgens neemt u de tweede inrit links voor ons opleidingscentrum. Openbaar Vervoer

Via de metro (lijn 50 Gein/Isolatorweg v.v., halte Henk Sneevlietweg):


* Verlaat de halte Henk Sneevlietweg via de uitgang "Henk Sneevlietweg". U steekt de weg over en gaat naar rechts onder het viaduct door en u loopt de Henk Sneevlietweg af (u laat de leveranciersingang links liggen). Aan het eind van deze weg gaat u linksaf de Johan Huizingalaan op. U gaat links door het hek van IBM naar het witte gebouw, het hoofdkantoor van IBM, nummer 765.

Met tram of bus, halte Aletta Jacobslaan (tram 2):


* Tramlijn 2 vanaf Leidseplein en Hoofddorpplein reistijd circa 45 minuten.


* Vanaf Hoofddorp (Marktplein) buslijn 145 (Connexxion).


* Vanaf Badhoevedorp (Havikstraat): Buslijn 68 (GVB) of 145 (Connnexxion). Stap uit bij tram/bushalte Aletta Jacobslaan.


* Vanaf Amstelveen Plein 1960: buslijn 68 (GVB) via Buitenveldert


* Loop de Johan Huizingalaan af. Steek de Henk Sneevlietweg over. Loop links door het IBM hek naar het witte gebouw, het IBM hoofdkantoor op nummer 765.