Provincie Limburg

Persberichten

De heer drs. Rob Persoon waarnemend burgemeester Mook en Middelaar De Gouverneur, de heer L.J.P.M. Frissen, heeft de heer drs. Rob Persoon met ingang van 25 juni 2007 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar. De heer Persoon heeft onlangs het ambt van burgemeester waargenomen in achtereenvolgens de voormalige gemeente Ambt Montfort en de nieuwe gemeente Roerdalen.

De Gouverneur heeft het benoemingsbesluit genomen nadat hij hierover overleg heeft gevoerd met het gemeentebestuur van Mook en Middelaar. De Gouverneur heeft de heer Persoon benoemd vanwege zijn uitstekende staat van dienst en zijn zeer ruime ervaring. De heer Persoon is daarnaast per direct beschikbaar.

Hare Majesteit de Koningin heeft mevrouw drs. C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn, de huidige burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar, met ingang van 25 juni 2007 benoemd tot burgemeester van de gemeente Roerdalen. De Gouverneur heeft de heer Persoon per die datum ontheven van de waarneming van het burgemeestersambt in de gemeente Roerdalen.

De waarneming van het burgemeestersambt in de gemeente Mook en Middelaar zal voortduren tot aan de komst van de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. Naar verwachting kan de vacature van burgemeester van Mook en Middelaar in september 2007 worden opengesteld. Een benoeming ligt dan in de rede voor maart 2008.

De heer Persoon was tot 1 juni 2006 burgemeester van de gemeente Lingewaard in de provincie Gelderland. Daarvoor was hij vanaf 1992 tot 2001 burgemeester van Huissen en vanaf 1982 burgemeester van Sevenum. De Gouverneur heeft hem met ingang van 3 oktober 2006 aangesteld tot waarnemend burgemeester van Ambt Montfort. Met ingang van 1 januari 2007 is daarvoor de waarneming van het burgemeestersambt in de nieuwe gemeente Roerdalen in de plaats gekomen.

De heer Persoon is 66 jaar en lid van het CDA.

19-6-2007 08:17