Provincie Utrecht

verkeerslichten Rondweg West (N233), Veenendaal

Vervanging verkeerslichten Rondweg West (N233), Veenendaal

19-6-2007 -

Vanaf 25 tot en met 28 juni 2007 gaat de provincie Utrecht, samen met de gemeente Veenendaal, de verkeerslichten vervangen op de kruispunten van de Rondweg West (N233) nabij de op- en afritten van de A12 in Veenendaal. De vervanging is nodig omdat het technische beheer van deze installaties sterk verouderd is. De werkzaamheden vinden vooral 's avonds en 's nachts plaats. Tijdens de werkzaamheden blijven alle wegen bereikbaar. Het verkeer kan rondom deze aansluiting wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Niet alleen de verkeerslichten zelf worden vervangen, er komt ook een gemoderniseerde netwerkregeling met nieuwe regelkasten aan de kant van de weg. De nieuwe regeling is afgestemd op het verkeersaanbod en zorgt tevens voor een veilige afwikkeling van het verkeer. De volgende werkzaamheden worden verricht:

* Vervangen verkeersregelkasten.

* Vervangen van de traditionele lampen door moderne LED-verlichting. Deze verlichting is ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, bespaart energie en heeft een langere levensduur.
* Aansluiten op de provinciale verkeersmanagementcentrale in Huis ter Heide.

Gevolgen voor het verkeer
De werkzaamheden bij de kruising van de op- en afritten van de A12 starten op maandag 25 juni om 21:30 uur en worden uiterlijk op dinsdag 26 juni om 05:00 uur afgerond. De werkzaamheden bij de kruising ten noorden van de A12 (Poort/McDonalds) starten op dinsdag 26 juni om 21:30 uur en worden uiterlijk op woensdag 27 juni om 05:00 uur afgerond. De werkzaamheden bij de kruisingen van de Rondweg West met de Grote Beer en restaurant "Goudreinet" starten op woensdag 27 juni om 21:30 uur en worden uiterlijk op donderdag 28 juni om 05:00 uur afgerond.

Het verkeer kan de gehele periode van 25 juni tot en met 28 juni gebruik maken van de Rondweg West (N233), maar zal wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden en de tijdelijke verkeersmaatregelen die getroffen zullen worden. In de week van 18 juni t/m 22 juni worden de voorbereidende werkzaamheden verricht.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de werkzaamheden aan de verkeerslichten kunt u contact opnemen met de heer A. van Leeuwen van de provincie Utrecht, tel. (030) 698 06 73. Voor specifieke vragen over de werkzaamheden aan het kruispunt Rondweg West / Grote Beer kunt u contact opnmen met de heer
R. Platter van de gemeente Veenendaal, tel. (0318) 53 85 86 of 06-2237 5534.

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon (030) 258 33 19