Provincie Noord-Brabant

|Persuitnodiging                  |

|Datum     |
|19 juni 2007 |
|       |
|       |

Start ontmanteling voormalige militaire terreinen

Uitnodiging voor de pers

In Gilze wordt maandag 25 juni het startsein gegeven voor de sloop van tien voormalige militaire complexen in Noord-Brabant. Deze zogenoemde MOB-complexen wordt uiteindelijk teruggeven aan de natuur. Minister Verburg van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zal aanwezig zijn bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de provincie Noord-Brabant.

DLG heeft van het ministerie van LNV opdracht gekregen om in Nederland voor 53 overtollig geworden militaire terreinen een nieuwe bestemming te vinden. In Brabant worden de meeste terreinen terug aan de natuur gegeven. De provincie Noord-Brabant financiert de sloopkosten. Het militaire terrein Buitenveld in Gilze is grotendeels al gesloopt. Op 25 juni zal de toegangspoort worden neergehaald. Hiermee wordt symbolisch de start gegeven voor de herontwikkeling van de overige terreinen.

Programma:

11.45 uur Ontvangst met lichte lunch bij Grand-café Klooster in Alphen
12.15 uur Welkom en speech door Andries Bouma, regiomanager DLG-Zuid
12.30 uur Vertrek per bus naar locatie Buitenveld in Gilze
13.00 uur laatste sloophandeling door minister Verburg en ondertekening
samenwerkingsovereenkomst door de heren Rüpp (provincie Noord-
Brabant) en Bouma (DLG).
13.30 uur Terug naar Grand-café Klooster in Alphen, einde bijenkomst
Provincie Noord-Brabant