Gemeente Geldrop-Mierlo


VERGADERING COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN

Op maandag 25 juni komt de Commissie voor Bezwaarschriften bijeen voor een hoorzitting naar aanleiding van ingediende bezwaren. De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum Hofdael aan de Molenstraat 23.

Op de agenda staan de volgende openbare bezwaarschriften:

19.10 uur: Bezwaar tegen de weigering van de aanvraag voor een lichte bouwvergunning voor het veranderen dan wel het vergroten van de berging op het perceel aan de Dwarsstraat 111 te Geldrop.

19.40 uur: Bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit Centrum Geldrop, Centrum Mierlo en WC Coevering dat op 26 februari 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad.

20:10 uur: Bezwaar tegen het van rechtswege vervallen van de bijschrijving van de kinderen in het paspoort van bezwaarmaker.