Gemeente Hulst


Persbericht - 19.06.2007

Informatiebijeenkomst voor Zeeuws-Vlaamse monumenteneigenaren.

Op maandag 25 juni 2007 vindt een informatieavond voor Zeeuws-Vlaamse monumenteneigenaren plaats in de Grote Kerk te Terneuzen. Deze avond is bedoeld om de eigenaren van monumenten te informeren over de regelingen voor het verkrijgen van subsidie voor de restauratie en het onderhoud van hun monument.

De regelingen voor het verkrijgen van subsidie voor de restauratie en onderhoud van rijksmonumenten zijn de laatste jaren erg veranderd. Enkele jaren geleden is de regeling voor woonhuismonumenten aangepast. Inmiddels verkeert de bijdrage voor de andere monumenten in een overgangsfase. De regeling gaat stapsgewijs over van een restauratieregeling naar een onderhoudsregeling. De Rijksdienst voor de monumentenzorg is inmiddels opgegaan in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).

Omdat er nog steeds monumenten zijn die niet zijn gerestaureerd en niet met enkel onderhoud in een goede staat kunnen worden gebracht, is er door het Rijk subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie is niet op alle monumenten van toepassing. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland heeft voorgesteld om enkele informatieavonden in Zeeland te organiseren om de laatste stand van zaken aan de eigenaren van Monumenten uit te leggen.

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen hebben besloten gezamenlijk een informatiebijeenkomst in Zeeuws-Vlaanderen te organiseren. Deze informatieavond vindt plaats op maandag 25 juni 2007 in de Grote Kerk aan de Noordstraat 62 te Terneuzen en vangt aan om 19.00 uur. Van elke gemeente zijn op deze avond vertegenwoordigers van het bestuur en medewerkers belast met monumentenzorg aanwezig. Daarnaast wordt door vertegenwoordigers van de RACM en het Nationaal restauratiefonds een toelichting gegeven.
Ook wordt uitleg gegeven over de provinciale dienst De Monumentenwacht. Voorafgaand aan de bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om een van de wagens van de Monumentenwacht te bezichtigen.
Alle monumenteneigenaren hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomst gekregen. Mocht men abusievelijk geen uitnodiging hebben ontvangen en toch de eigenaar zijn van een monument of mocht men om andere redenen in deze bijeenkomst geïnteresseerd zijn, dan kan men zich alsnog aanmelden bij mvr. A. Arens van de gemeente Terneuzen, via A.Arens@terneuzen.nl

---

Gemeente Hulst Team Communicatie
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389136
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: communicatie@gemeentehulst.nl