Provincie Overijssel

Den Haag, 19 juni 2007 / mm

COMMISSIES LNV EN VROM HOUDEN
RONDETAFELGESPREK EN
ALGEMEEN OVERLEG IN ARNHEM

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houden op maandag 25 juni 2007 een rondetafelgesprek en een algemeen overleg over reconstructie zandgebieden in het Provinciehuis in Arnhem.

Van 10.00-13.00 uur heeft het rondetafelgesprek plaats met een aantal lokale bestuurders, organisaties en bedrijven. Vervolgens hebben de leden van de commissies om 15.00 uur een algemeen overleg met minister Verburg en minister Cramer.

De Kamer organiseert het debat in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel, namens de vijf reconstructieprovincies (Gelderland, Overijssel, Utrecht, Drenthe, Noord-Brabant), en LTO Nederland.

Ter voorbereiding op dit debat in Arnhem hebben de commissies een gesprek gehad met onderzoekers van het Alterra-rapport, waarin de reconstructie is geëvalueerd. Daarnaast bracht een delegatie van beide commissies op maandag 18 juni een werkbezoek aan de provincie Overijssel.

Het is de tweede keer dat de Tweede Kamer (vaste commissie LNV) een debat met bewindslieden in de regio voert. Op deze manier wil de Tweede Kamer de burger meer betrekken bij de politiek.

De delegatie bestaat uit de volgende leden:
Mw. A. Schreijer-Pierik (CDA, voorzitter), dhr. G. Koopmans (CDA), dhr. H. Ormel (CDA), dhr. R. van Heugten (CDA), dhr. H. Waalkens (PvdA), mw. L. Jacobi (PvdA), dhr. H. Polderman (SP), mw. J. Snijder-Hazelhoff (VVD), dhr. D. Graus (PVV), dhr. E. Cramer (ChristenUnie), mw. E. Ouwehand (PvdD)en dhr. B. Van der Vlies (SGP).

Zowel het rondetafelgesprek als het algemeen overleg zijn te volgen via de link live-debat op www.tweedekamer.nl

Griffier van de commissie is de heer G. van Leiden.