Gemeente Heerhugowaard


Inloopavond visie Beukenlaan

De gemeente houdt op maandag 25 juni een inloopavond over de concept ruimtelijke visie Beukenlaan/herontwikkeling locaties Tamarixplantsoen en Acacialaan. De bijeenkomst vindt plaats in de vergadervleugel van het gemeentehuis, Parelhof 1, en is van 20.00 tot 21.30 uur.

De hoofdingang van het gemeentehuis is tot 21.00 uur open, hierna kan de ingang aan de achterkant van het gemeentehuis worden gebruikt.

De gemeente heeft de inwoners van het betrokken gebied al eerder geïnformeerd over de visie. Wie toch nog vragen heeft, kan deze op de inloopbijeenkomst stellen. Naast projectleider Cees Kruithof is wethouder Gretha Baijards aanwezig namens de gemeente.

In de ruimtelijke visie staan de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de herontwikkeling van enkele locaties die langs de Beukenlaan zijn gelegen.
Er wordt niet gekozen voor een ingrijpende transformatie tot een stedelijke as, maar uitgegaan van behoud van het modernistische, ruime en groene karakter van de Beukenlaan. Nieuwe bebouwing zal kunnen variëren in maat en functie. De karakteristiek van bestaande bebouwing is per locatie leidend voor de ontwikkeling. Dit betekent dat ter plaatse van Het Eiland (locatie Tamarix) andere ruimtelijke richtlijnen gelden dan ter hoogte van de Middenweg (locatie Acacialaan, Renses). Deze richtlijnen worden in deze visie verder uitgewerkt.

De visie speelt in op de vraag naar (senioren)woningen en appartementen die op dit moment onvoldoende aanwezig zijn in de Bomenwijk.

Bij de locatie Renses gaat het alleen om het deel dat grenst aan de Beukenlaan. Voor de totale locatie zal tegen de tijd dat de locatie echt wordt ontwikkeld een aparte stedenbouwkundige studie worden gemaakt waaraan de plannen kunnen worden getoetst.

De visie Beukenlaan staat op deze website.
Zienswijzen kunnen nog tot en met 27 juni worden ingediend.

20-6-2007