Gemeente Delft

Nachtelijke werkzaamheden Oostpoortweg Delft

In de week van 25 tot en met 29 juni 2007 vinden er op de Oostpoortweg asfalteringswerkzaamheden plaats aan de fietspaden en de op- en afritten van de A13. Om de verkeersoverlast tot een minimum te beperken wordt er alleen 's nachts gewerkt (van 21.00 uur tot 05.00 uur).

Aan de zuidzijde van de Oostpoortweg wordt een nieuw fietspad aangelegd, (aan de noordzijde is dit al gebeurd). Ter plaatse van de kruisingen en op de rotonde worden nieuwe deklagen aangebracht. De fietsovergangen krijgen een rode asfaltlaag en de wegmarkeringen worden vernieuwd.

De werkzaamheden worden al enige tijd aangekondigd middels bebording op de snelweg en de Oostpoortweg. Verkeer dat van de A13 Delft in wil wordt omgeleid via Delft Noord of Zuid. Hetzelfde geldt voor verkeer dat via de Oostpoortweg de A13 op wil. De bussen van Connexxion worden omgeleid. Voor fietsers en voetgangers blijft een doorgang beschikbaar.

De werkzaamheden starten op maandag 25 juni om 21.00 uur en eindigen op vrijdag 29 juni om 05.00 uur. De totale herinrichting van het verkeersknooppunt aan de Oostpoortweg wordt naar verwachting op 31 juli afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden lig in handen van een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, Inter IKEA Systems B.V. en de gemeente Delft.

Noot voor de redactie (

Gemeente Delft