Groen gas dankzij klimaatbos

20.06.2007 / 15:35 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

http://www.staatsbosbeheer.nl/actueel

Zeeland legt CO2 vast

Zeeland krijgt er een bijzonder bos bij. Hiervoor ondertekenen vijf partijen maandag 25 juni een overeenkomst. Daarmee staan ze garant voor de aanplant van het DELTA Klimaatbos, vlakbij natuur- en milieucentrum Ecoscope in Renesse. Provincie Zeeland, energiebedrijf DELTA, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en de gemeente Schouwen-Duiveland spannen zich op deze manier in voor een schoner Zeeland.

46 voetbalvelden
De samenwerking tussen de partijen levert een klimaatbos op dat qua omvang uniek is in Nederland. Dat is mede dankzij de financiële bijdrage die DELTA levert voor de aanleg en onderhoud van het bos. Het bos, dat een omvang heeft ter grootte van 46 voetbalvelden, is goed voor het vastleggen van 7000 ton CO2 in de komende 50 jaar. Met deze actie is DELTA in staat om 2600 huishoudens een jaar lang te voorzien van groen gas.

Vastgelegd in hout
De berekening is gebaseerd op het gemiddelde aardgasverbruik van 1.763 m3 per huishouden. Dergelijk verbruik zorgt voor een uitstoot van 3,1 ton CO2 per jaar. Bomen halen CO2 uit de atmosfeer en zetten het om in zuurstof en biomassa: de boom wordt dikker want biomassa betekent in dit geval hout. Het vastleggen gaat door zolang de boom groeit. En vastgelegde broeikassen kunnen geen schade meer berokkenen. Bomen maken CO2 dus feitelijk onschadelijk. Met de aanleg en het onderhoud van het klimaatbos compenseert DELTA als het ware de vervuiling die anders had plaatsgevonden. Zodoende kan het verkochte gas nu het predikaat 'groen' krijgen. Een gemiddeld gezin is op jaarbasis verantwoordelijk voor de uitstoot van tien ton aan schadelijke gassen zoals kooldioxide. Dat gebeurt bijvoorbeeld door auto te rijden, te koken of de kachel te stoken. Daarmee leveren ze een bijdrage aan het broeikaseffect.

Bewustwording
Met de beplanting van de 23 hectare klimaatbos is het einde nog niet in zicht. Natuurbeheerder Staatsbosbeheer staat zeker open voor een vervolg, ook buiten Zeeland. Staatsbosbeheer is van mening dat een klimaatbos een bijdrage levert aan de bewustwording rond klimaatsverandering. Bij voorkeur voorziet een klimaatbos ook in andere behoeftes, zoals recreatieve voorzieningen.