Eerste Kamer der Staten Generaal

Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties

vrijdag 22 juni 2007

Vertegenwoordigers van de parlementen van het Koninkrijk (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) ontmoeten elkaar van 25 t/m 29 juni 2007 voor het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in Den Haag.

De Nederlandse delegatie bestaat naast Tweede Kamerleden uit de volgende leden van de Eerste Kamer:


* mw. Linthorst (PvdA)

* Doek (CDA)

* Hillen (CDA)

* Hendrikx (CDA)

* mw. Van Bijsterveld (CDA)

* De Graaf (VVD)

* mw. Tan (PvdA)

* mw. Ten Horn (SP)

* Schuurman (ChristenUnie)
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.