Provincie Limburg

Persberichten

Reconstructie N296 Susteren Maaseik ter hoogte van Dieteren In afwijking van hetgeen in de publicatie van mei 2007 is aangegeven start de Provincie Limburg vanaf maandag 25 juni 2007 met de reconstructie van de provinciale weg N296 Susteren Maaseik ter hoogte van Dieteren van km 0.60 tot km 2.20. De werkzaamheden vinden plaats tussen de aansluiting van de provinciale weg N295 Sittard - St. Joost en de aansluiting met de autosnelweg A2.

Op het gedeelte van de provinciale weg vanaf de dakpannenfabriek Lafarge tot aan Villa Liberta wordt de asfaltconstructie gedeeltelijk vervangen en worden ter plaatse van het kruispunt Kerkstraat Bij de Molen in Dieteren stoplichten aangebracht. Ter hoogte van de zijwegen Roosterderweg, Pater van Heldenstraat en Kerkstraat Bij de Molen worden bovendien middengeleiders aangebracht. Door middel van deze middengeleiders kunnen (brom)fietsers en voetgangers de provinciale weg in twee etappes oversteken. Daarnaast wordt op het gedeelte tussen de Pater van Heldenstraat en de provinciale weg N295 aan de oostzijde een (brom)fietspad aangelegd voor (brom)fietsverkeer in twee richtingen. Over de gehele lengte van het te reconstrueren gedeelte worden de inritten en de (brom)fietspaden vervangen waarbij de (brom)fietspaden worden uitgevoerd in beton.
Bovendien wordt invulling gegeven aan het landelijke principe van de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK). Dit principe resulteert onder andere in het aanbrengen van een dubbele aslijn in het midden van de weg.
Tevens worden over het hele traject nieuwe lichtmasten geplaatst en worden de bestaande bushalten vervangen door nieuwe bushalten.

In de nieuwe situatie wordt bovendien de Pater van Heldenstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van (brom)fietsers. Daarnaast wordt eveneens de Roosterderweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van (brom)fietsers met dien verstande dat het voor gemotoriseerd verkeer vanuit de kern Dieteren mogelijk blijft de provinciale weg op te rijden in de richting van de autosnelweg A2.

Planning
Tijdens de uitvoering van de wegwerkzaamheden wordt de provinciale weg N296 in fasen voor het doorgaande verkeer in beide richtingen afgesloten.

In de periode van 25 juni 2007 tot en met 13 juli 2007 wordt het fietspad aan de noordzijde (sportvelden) vanaf de N295 tot aan de A2 vervangen.
Tijdens deze werkzaamheden kan fietsverkeer in beide richtingen plaatsvinden op het fietspad aan de zuidzijde.
De hoofdrijbaan is open voor de weggebruiker en er zijn in deze periode geen afsluitingen en omleidingen voor de automobilisten.

Tijdens de bouwvakantie (16 juli 2007 6 augustus 2007) wordt er niet gewerkt en zijn er geen afsluitingen en omleidingen.

Vanaf ca. dinsdag 7 augustus 2007 tot en met 24 augustus 2007 wordt het fietspad aan de zuidzijde vanaf de N295 tot aan de A2 vervangen. Tijdens deze werkzaamheden kan fietsverkeer in beide richtingen plaatsvinden op het vernieuwde fietspad aan de noordzijde. Ook tijdens deze werkzaamheden is de hoofdrijbaan open voor de weggebruiker en er zijn in deze periode geen afsluitingen en omleidingen voor de automobilisten.

Vanaf ca. 27 augustus 2007 worden afsluitingen en omleidingen ingesteld waarbij verkeer in noordelijke en zuidelijke richting wordt omgeleid over het Ei van St. Joost.
De kern Dieteren blijft in deze periode via de Pater van Heldenstraat en/of de Kerkstraat en/of de Roosterderweg bereikbaar.

De werkzaamheden moeten 10 oktober 2007 gereed zijn. De totale kosten van het project bedragen ca. 1.300.000,-

Website
De tekeningen van de reconstructie kunt u bekijken op www.limburg.nl. Via Beleidsvoering, Verkeer en vervoer, Infraprojekten en Reconstructie N296 Dieteren kunt u de tekeningen inzien. Via Beleidsvoering, Verkeer en vervoer, Infraprojekten en Limburgse wegen krijgen nieuw uiterlijk kunt u informatie vinden over de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

22-6-2007 11:29