Minister Verhagen naar Darfur conferentie in Parijs

Minister Verhagen naar Parijs voor besprekingen over crisis in Darfur

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) zal op 25 juni in Parijs deelnemen aan de Sudan-contactgroepvergadering over de crisis in Darfur, belegd door Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Bernard Kouchner. Deze bijeenkomst heeft als doel de aandacht te vestigen op de urgentie van de crisis en om met de meest betrokken partners te zoeken naar oplossingen.

Minster Verhagen zal samen met Commissaris Louis Michel het deel van de bijeenkomst voorzitten waar gesproken wordt over ontwikkelings- en reconstructieaspecten van de crisis.

De Sudan-contactgroep is een coördinatiegroep van landen en organisaties die nauw betrokken zijn bij het vredesproces in Sudan. De groep zal voor deze gelegenheid uitgebreid worden met enkele andere belangrijke actoren waaronder China, Zuid Afrika en Egypte. Nederland hecht belang aan stabiliteit, vrede en het verbeteren van de armoedesituatie in Sudan en is actief betrokken bij het verbeteren van de humanitaire en veiligheidssituatie in Darfur.

Noot voor redacties (