Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Actieweek in Bloemhof-Zuid: 25-29 juni

Vanaf maandag 25 juni 2007 is er volop bedrijvigheid in Bloemhof-Zuid. Een actieweek met als hoofdthemas: honden en hinderlijk verkeerd parkeren in Bloemhof-Zuid. Maar er is ook aandacht voor slecht onderhouden tuinen, zwerfvuil en grofvuil.

Officiële aftrap
Wat gaat er allemaal gebeuren? Maandag 25 juni is de officiële aftrap om 11.00 uur bij obs De Oversteek, Dubbelstraat 6. Portefeuillehouder Robbert Baruch van de deelgemeente Feijenoord en medewerkers van Stadstoezicht geven informatie aan groep 7 en 8. Daarna vegen ze samen met de kinderen en ouders de directe omgeving.

Fotos van slecht onderhouden tuinen
Dezelfde maandag maakt WBR (Woning Bedrijf Rotterdam) fotos van slecht onderhouden tuinen in Bloemhof-Zuid. De bewoners op deze adressen worden per brief verzocht om hun tuinen te onderhouden.

Hondenfeestje
Woensdag 27 juni, van 15.00 tot 17.00 uur, is er een hondenfeestje waar op een positieve manier aandacht aan honden(bezitters) wordt besteed. Dit gebeurt op het schoolplein van obs De Oversteek, Dubbelstraat 6. Het hondenfeestje wordt georganiseerd door de bewonerswerkgroep Bloemhof-Zuid

(Extra) inzet
Er is inzet van Stadstoezicht met onder andere de hondenbrigade en het interventieteam. Gemeentewerken is er gedurende vier weken ook bezig, met extra inzet in week 25.

Verdere acties
Politiecontrole op hinderlijk geparkeerde bestelbusjes en autos. Aan chauffeurs van bestelbusjes wordt verzocht niet te parkeren voor ramen en voordeuren van woningen: gun elkaar het licht in de woning, plaats uw bestelbusje op het einde van de Sandelingstraat bij het Sandelingplein in de haakse parkeervakken

* Inzet WBR op slecht onderhouden tuinen van wisselwoningen.
* Inzet Roteb op hondenpoep en zwerfvuil.

Informatie
Voor meer informatie over deze actie in Bloemhof-Zuid kunt u bellen met de wijkregisseur Bloemhof, Marloes Pronk, via telefoonnummer (010) 291 60 23.