Politie Limburg-Noord

Presentatie Jaarverslag (2)

Datum: 22-06-2007
Tijd bericht: 14:30
Plaats: Noord- en Midden-Limburg
De persberichten en jaarverslagen die maandag 25 juni door Sector Veiligheid, GGD en Regio Noord- en Midden-Limburg worden gepresenteerd zijn onder embargo digitaal beschikbaar en op te vragen bij de voorlichter van de Sector Veiligheid (06-20039600)