Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard


Middenweteringpark ligt er weer mooi bij

PERSBERICHT
Op maandag 25 juni van 15.00 tot 16.30 uur is de feestelijke oplevering van het Middenweteringpark. De afgelopen maanden is daar gewerkt aan maatregelen die zorgen voor een betere waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast in de toekomst.

De reconstructie van het park is een belangrijk onderdeel van het Stedelijk Waterplan Krimpen aan den IJssel. Met dit gezamenlijke plan zorgen de gemeente en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving in Krimpen aan den IJssel. Aan de kant van de Groenendaal is een bergbezinkvoorziening aangelegd. Deze vangt het rioolwater op als het hevig regent. Hierdoor stroomt het riool minder vaak over (zgn. overstorten) en neemt de kwaliteit van het oppervlaktewater toe. Eveneens zijn maatregelen genomen die de doorstroming verbeteren: acht duikers zijn vergroot, er is gebaggerd, extra water is gegraven en er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Feestelijkheden
Wethouder Prins van de gemeente Krimpen aan den IJssel en hoogheemraad De Rooij van Schieland en de Krimpenerwaard ontvangen genodigden, die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de maatregelen of die anderzijds betrokken zijn bij het Stedelijk Waterplan. Leden van de jeugdnatuurwacht en kinderen van een naburig kinderdagverblijf gaan die middag aan de slag met het thema water.