Gemeente Delft

Start realisatie woonservicezone Buitenhof

Op maandag 25 juni leggen bestuurders van de woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente Delft een stoep aan op de Buitenhofdreef/hoek Chopinlaan. Dit symboliseert het einde van de eerste fase voor het realiseren van de woonservicezone Buitenhof.

Een woonservicezone is een zone van 400 meter in een wijk waarin alle noodzakelijke voorzieningen liggen die ervoor zorgen dat bewoners zo lang mogelijk in de eigen buurt en liefst in de eigen woning kunnen blijven wonen. Ondanks dat zij ouder worden of een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking hebben. Het veiliger en toegankelijker maken van de openbare ruimte is onderdeel van de woonservicezone.

De woonservicezone Buitenhof realiseert daarnaast ook:


- Een Grand Café en restaurantfunctie. - Een zorgteam dat 24-uurs ongeplande zorg aan huis levert. - Voldoende activiteiten in de wijk. - Een klussen/boodschappendienst. - Voldoende geschikte woningen voor mensen met een rollator of rolstoel.

Het verbreden van de stoep op de Buitenhofdreef van 1.20m naar 1.50m maakt onderdeel uit van de eerste fase van de woonservicezone Buitenhof: aanpassingen in de openbare ruimte. Die aanpassingen zijn nu bijna gereed.

De komende jaren wordt hard gewerkt om de woonservicezone Buitenhof te realiseren. Eind 2008 moet de woonservicezone Buitenhof gereed zijn. Het is de bedoeling dat in 2015 alle Delftse wijken beschikken over een woonservicezone.Gemeente Delft